Fals în declarații - Carcalete Petru, inspector școlar general IȘJ Suceava

Agenţia Naţională de Integritate, în baza prevederilor Legii 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți, în vederea efectuării de cercetări cu privire la săvârșirea de către domnul CARCALETE PETRU, Inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită de art. 292, Cod Penal.

Agenţia Naţională de Integritate s-a sesizat din oficiu în urma articolului ”Averile inspectorilor școlari generali – dosite de ochii lumii”, publicat în Ziarul ”Gândul” la data de 21 ianuarie 2008, potrivit căruia domnul CARCALETE PETRU, în calitate de inspector general al Inspectoratului Școlar Suceava nu ar fi respectat prevederile legale privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și de interese.

În urma verificărilor, s-a constatat faptul că, la nivelul Inspectoratului Școlar General al Județului Suceava, nu sunt înregistrate declarații de avere și de interese ale domnului CARCALETE PETRU, motiv pentru care a fost sancționat contravențional cu amendă de la 100 la 500 Lei, în conformitate cu prevederile art. 54, alin. (1) din Legea nr. 144/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Din analiza informațiilor transmise de către instituțiile competente și a datelor înscrise în declarațiile de avere și de interese ale domnului CARCALETE PETRU, au rezultat următoarele:

- acesta a deținut calitatea de Consilier local al Municipiului Rădăuți în perioada 2004-2008, iar, începând cu anul 2008, acesta deține calitatea de Consilier județean al Consiliului Județean Suceava;

- în declarațiile de interese din datele de 10.05.2005, 28.01.2008 (depuse în calitate de consilier local) și 27.06.2008 (depusă în calitate de consilier județean), la capitolul 2, “Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control ale societăților comerciale, regiilor autonome, companiilor/societăților naționale, instituțiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociațiilor sau fundațiilor sau al altor organizații neguvernamentale”, nu a menționat funcția de administrator la societatea comercială SIL ROM 2008 S.R.L.

Având în vedere faptul că aspectele menţionate anterior constituie indicii temeinice privind săvârşirea de către domnul CARCALETE PETRU a infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută şi pedepsită de art. 292, Cod Penal, asupra căreia doar organele judiciare au competenţa de a se pronunţa, s-a dispus sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, Județul Suceava.

Activitatea de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcţiilor ori demnităţilor publice, după caz, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor este supusă controlului judecătoresc. Agenţia îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, imparţialităţii, independenţei, celerităţii, dreptului la apărare şi bunei administrări.

Verificările au fost suspendate până la soluționarea cauzei de către organul judiciar.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE, 28 august 2009

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii