USV: "Prejudiciul de imagine nu poate fi compensat". Clasificarea, bazată pe "voinţa arbitrară" a lui Funeriu

După ce a câştigat procesul cu Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului, conducerea Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava a publicat un comunicat de presă în care afirmă că decizia privind clasificarea universităţilor din 2011 a fost bazată pe "voinţa arbitrară" a fostului ministru Daniel Funeriu, că "este nevoită să constate că lucrurile din trecut nu se mai pot schimba, prejudiciul de imagine nu poate fi compensat" şi că "este deschisă oricărei evaluări şi oricărei competiţii care se realizează pe baze corecte, responsabile şi transparente":

"În urma publicării Ordinului M.E.C.T.S nr. 5262/05.09.2011 privind constatarea rezultatelor clasificării universităţilor, prin care Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a fost încadrată în categoria „universităţilor centrate pe educaţie”, instituţia suceveană a intentat un proces de suspendare a acestei hotărâri administrative şi apoi un proces de anulare atât a ordinului respectiv, cât şi a Ordinului MECTS nr. 3998/05.05.2012 privind metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2012. După mai bine de an, universitatea noastră a obţinut pronunţarea unei sentinţe judecătoreşti juste pentru învăţământul superior sucevean şi naţional, Curtea de Apel Suceava admiţând acţiunea noastră pentru ambele capete de cerere.

Cu acest prilej, reafirmăm faptul că Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava este deschisă oricărei evaluări şi oricărei competiţii care se realizează pe baze corecte, responsabile şi transparente. Ca dovadă, cu mult înainte de apariţia Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Senatul USV a solicitat evaluarea externă a instituţiei noastre de către Asociaţia Europeană a Universităţilor (AEU). Raportul de evaluare al comisiei de experţi străini, care a efectuat analiza în două etape, pe parcursul a circa opt luni de zile, a fost făcut public pe site-ul AEU. Această comisie, incluzând actuali şi foşti rectori şi prorectori ai unor universităţi europene prestigioase, a studiat sute de pagini de documente şi analize, a discutat cu sute de profesori, studenţi şi personalităţi externe universităţii, asumându-şi public, în final, un raport de evaluare a USV în care este evidenţiată misiunea de educaţie şi cercetare a universităţii sucevene.

În luna în care comisia de experţi internaţionali prezenta şi îşi asuma public raportul privind USV, Ministerul Educaţiei a publicat o listă ce se pretindea a fi rezultatul unei evaluări a aceleiaşi AEU. Lista respectivă, în pofida obligaţiilor impuse prin metodologia de evaluare elaborată de acelaşi Minister, nu a fost însoţită de niciun document-suport asumat de evaluatori sau de vreo echipă de experţi AEU. De asemenea, lista a fost întocmită fără ca universitatea noastră să fie vizitată măcar de un singur membru/expert al acestei asociaţii, în vederea verificării datelor raportate de instituţie. Nu cunoaştem ca alte universităţi din România să fi primit vizite ale experţilor AEU cu acelaşi scop. Timp de aproape un an şi jumătate Ministerul Educaţiei nu a prezentat vreun raport AEU, pe baza căruia a fost întocmită această împărţire a universităţilor pe cele trei categorii.

Conducerea USV consideră că existenţa unei competiţii între universităţi în ceea ce priveşte asigurarea calităţii unei formări profesionale adecvate reprezintă un factor de îmbunătăţire continuă a procesului educaţional. Cuantificarea nivelului de calitate trebuie însă să se întemeieze pe proceduri transparente, metodologii coerente, indicatori măsurabili şi indiscutabili, raportări şi verificări riguroase. Din păcate, decizia administrativă a Ministerului Educaţiei din anul 2011 de împărţire a universităţilor pe categorii nu s-a întemeiat pe aceste elemente, ci pe voinţa arbitrară a conducerii din acel moment a ministerului, fapt confirmat şi prin sentinţa Curţii de Apel Suceava.

Astăzi, conducerea USV este nevoită să constate că lucrurile din trecut nu se mai pot schimba, prejudiciul de imagine nu poate fi compensat, dar nu renunţă de la obligaţia de a îndrepta toate eforturile spre asigurarea unui prezent stabil şi a unui viitor mai bun pentru întreaga comunitate academică suceveană dar şi pentru populaţia din partea de nord-est a ţării. Le mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în acest demers complex de recuperare a demnităţii instituţionale și ne exprimăm încrederea că împreună vom contribui la dezvoltarea Alma Mater Sucevensis."

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii