Incompatibilitate - CORNEA GHEORGHE, consilier local al orașului Vicovu de Sus

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui CORNEA GHEORGHE, consilier local al orașului Vicovu de Sus.

CORNEA GHEORGHE se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 16 iulie 2008, întrucât exercită simultan atât funcția de Consilier local în cadrul C.L. Vicovu de Sus, cât și funcția de inspector în cadrul Cabinetului Primarului Orașului Vicovu de Sus. Astfel, CORNEA GHEORGHE nu a respectat dispozițiile art. 88, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcția de consilier local [...] este incompatibilă cu calitatea de [...] angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv [...]”.

„Persoana [...] față de care s-a constatat [...] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică [...] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 13 iunie 2013

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii