Conflict de interese administrativ și penal - Corjuc Dumitru, primarul comunei Ipotești

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă și penală de către DUMITRU CORJUC (Primar al Comunei Ipotești, Jud. Suceava).

DUMITRU CORJUC a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese în materie administrativă, întrucât, în calitate de primar, a semnat dispozițiile prin care nora sa este numită în funcția de consilier juridic, pentru ca, ulterior, aceasta să fie numită în funcția de Secretar al Comunei Ipotești, Jud. Suceava, funcție exercitată cu caracter temporar până la data de 13 iulie 2011, când revine în funcția publică de consilier juridic, urmând ca, după promovarea examenului organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, aceasta să fie numită în funcția publică de conducere de secretar al comunei.


Astfel, DUMITRU CORJUC nu a respectat dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Primarii [...] sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I” și dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soț, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv”.

DUMITRU CORJUC a încălcat și dispozițiile art. 2531 din Codul Penal al României, potrivit cărora„Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material [...] pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă”.
Având în vedere cele de mai sus, Agenția a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava cu privire la posibila săvârşire de către DUMITRU CORJUC a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 2531 din Codul Penal al României.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. DUMITRU CORJUC a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.
„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.


Trimiteți un comentariu

0 Comentarii