Incompatibilitate - RUSU DOREL, consilier local în cadrul Consiliului Local Broșteni

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui RUSU DOREL, Consilier local în cadrul Consiliului Local Broșteni, Jud. Suceava.

RUSU DOREL s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada mandatului 2008-2012, întrucât a deținut, simultan, calitatea de Consilier local în cadrul Consiliului Local Broșteni, Jud. Suceava, funcția de administrator al Serviciului de Gospodărire Comunală și Locativă Broșteni (20.06.2008 - 25.06.2012), cât și funția de administrator al S.C. ACTIVURBAN S.R.L. (20.06.2008 - 05.05.2012). Astfel, acesta a încălcat dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) și d) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora Funcţia de consilier local [...] este incompatibilă cu [...] calitatea de [...] angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv [...] funcţia de [...] administrator [...]  la [...] societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local [...].

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
 
 

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii