Incompatibilitate - CAJVAN GHEORGHE, primar al comunei Capu Câmpului

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui CAJVAN GHEORGHE, primar al comunei Capu Câmpului.

Cajvan Gheorghe s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 septembrie 2010 – 31 august 2011, întrucât a deținut, simultan, funcția de Primar al Comunei Capu Câmpului, cât și funcția de administrator - membru în Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale „Ion Barbir” Capu Câmpului, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 20 martie 2014

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii