Incompatibilitate - Pintiliuc Viorel, primarul comunei Burla

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui PINTILIUC VIOREL, primarul Comunei Burla.

Pintiliuc Viorel s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 30 iunie 2012 - 09 aprilie 2013, întrucât a deținut, simultan cu funcția de primar, și funcția de administrator al S.C. METALO-CHIMICE S.R.L., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 26 ianuarie 2015

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii