Regulament privind întreținerea și circulația câinilor cu stăpân în municipiul Suceava

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind întreţinerea şi circulaţia câinilor cu stăpân în municipiul Suceava a fost publicat pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la secțiunea „Proiecte”, și, cel puțin teoretic, se află acum în perioada de dezbatere publică. (Click pentru descărcarea documentului)

Nu prea știu ce înțelege Primăria prin dezbatere publică, dar, practic, pe acel site nu ai nicio metodă prin care să poți aduce modificări sau completări la acest regulament, motiv pentru care în cazul în care aveți propuneri le puteți lăsa într-un comentariu, iar eu le voi prelua și le voi depune în scris la Primărie.

Regulament privind întreținerea și circulația câinilor cu stăpân în municipiul Suceava

Regulament privind întreținerea și circulația câinilor cu stăpân în municipiul Suceava

Regulament privind întreținerea și circulația câinilor cu stăpân în municipiul Suceava

Regulament privind întreținerea și circulația câinilor cu stăpân în municipiul Suceava

Regulament privind întreținerea și circulația câinilor cu stăpân în municipiul Suceava

REGULAMENT PRIVIND ÎNTREŢINEREA ŞI CIRCULAŢIA CÂINILOR CU STĂPÂN ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA

CAP. I. Dispoziţii generale

Art. 1 Prezentul Regulament constituie cadrul general de reglementare a gestionării animalelor de companie având ca scop prevenirea proliferării animalelor fără stăpân pe domeniul public al municipiului Suceava, a incidentelor provocate de acestea şi mărirea gradului de confort şi siguranţă al populaţiei. Prevederile prezentului regulament nu se aplică în cazul câinilor utilitari ce aparțin instituțiilor publice (Ministerului Administraţiei şi Internelor ori Ministerului Apărării Naţionale), precum în cazul câinilor de serviciu aparţinând personalului subordonat din instituțiile publice.

Art. 2 În accepţiunea prezentului Regulament, sunt definiţi următorii termeni utilizaţi:

a) câine agresiv – orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private, precum orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop, cu excepția câinelui care atacă sau muşcă o persoană care a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de acel câine sa a oricărui câine folosit de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecţie şi pază, care, aflându-se în misiune, a atacat sau a muşcat o persoană;

b) câine de rasă comună – orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate în baza unui document emis sau recunoscut de Asociația Chinologică Română;

c) câine periculos – câine aparţinând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează: categoria I care cuprinde câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor, precum și categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor;

d) câine utilitar – orice câine folosit de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale, de serviciile de securitate, protecţie şi pază, de persoanele cu dizabilităţi, precum şi orice câine folosit în caz de dezastre sau de către organizaţiile neguvernamentale în activităţile educative, terapeutice, de căutare şi salvare sau utilitare;

e) câine de vânătoare – animal mamifer carnivor, de talie mijlocie, din familia canidelor,domesticit şi folosit la vânătoare.

f) deşeuri de origine animală – subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porţiuni de cadavre provenite de la animale;

g) proprietarul, deţinător de animale – persoană responsabilă pentru sănătatea animalelor și consecințele acțiunilor animalelor pe care le are în grijă cu obligaţia de a proteja atât animalele şi cât şi oamenii de boli transmisibile și vătămări de orice fel. Deţinătorul de animale are animalele în posesie permanentă în calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie, sau are animalele în posesie temporară în calitate de îngrijitor al acestora, sau de persoană căreia i s-a încredinţat îngrijirea acestora;

h) ecarisaj – activitatea de colectare a deşeurilor de origine animală/subproduselor de origine animală (inclusiv cadavrele acestora), ce nu sunt destinate consumului uman, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activităţile de transport, depozitare şi manipulare a acestora, după caz;

i) excrement – materia fecală evacuată de un organim în urma proceselor de hrănire și de digestie;

j) sterilizare – operaţia chirurgicală de îndepărtare a organelor sexuale interne, inclusiv perioada de recuperare în care animalul va fi ţinut sub supravegherea medicului veterinar pentru prevenirea infecţiilor postoperatorii;

k) rabie – encefalomielita infecţioasă acută, comună omului şi diferitelor specii de animale domestice şi sălbatice, caracterizată clinic prin simptome nervoase extrem de grave, urmate întotdeauna de moarte;

CAP. II. Deținerea și accesul câinilor în spațiile publice

Art. 3 Deţinătorii de animale pentru care legislaţia prevede măsuri speciale de identificare şi înregistrare au obligaţia de a respecta actele normative în vigoare cu privire la acestea și de a notifica instituţiile care deţin şi/sau întreţin bazele de date specifice cu privire la orice modificare referitoare la datele înscrise în aceste registre, cum ar fi, fătarea, înstrăinarea sau moartea animalelor.

Art. 4 În Municipiul Suceava este interzisă deținerea câinilor de rasă comună sau a metișilor căinilor de rasă care nu sunt sterilizați. Prin excepție, în baza unui document emis de către o instituție abilitată sau o asociație reprezentativă, pot fi deținuți căini nesterilizați de rasă sau rasă comună, utilizați în scop științific (pentru crearea unor noi rase de câini sau ameliorarea genetică a celor existente de către persoane calificate sau instituții abilitate în acest sens), medical (pentru cercetări medicale, precum și câinii utilitari pentru ameliorarea condițiilor de viață ale persoanelor cu handicap) ori în scopuri utilitare, altele decât paza unor obiective (vânătoare, câini de urmărire și salvare ori pentru detecția unor substanțe periculoase sau interzise, etc.).

Art. 5 În locurile publice de pe teritoriul municipiul Suceava nu este permis accesul câinilor de rasă comună sau a metișilor câinilor de rasă care nu sunt sterilizați. Prin excepție, câinii de rasă comună care pot rămâne nesterilizați prevăzuți la art. 4 pot avea acces în spațiile publice numai dacă sunt ținuți în lesă ori într-un dispozitiv similar.

Art. 6 Apartenența câinelui la o rasă poate fi probată și recunoscută numai în baza unui document de tip „pedigree” emis sau recunoscut de către Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, care atestă genealogia animalului.

Art. 7 În municipiul Suceava este interzisă deținerea câinilor care nu au implantat un microcip care să permită identificarea animalului și a proprietarului acestuia, conform normelor legale în vigoare.

Art. 8 Deținătorii de câini au obligația de a avea carnet de sănătate pentru fiecare animal și de a purta asupra lor acest document de fiecare dată când ies cu câinele în spațiile publice din Municipiul Suceava.

Art. 9 Deținătorii de câini au obligația să efectuează toate acțiunile obligatorii prevăzute de legislația în vigoare, cum ar fi, după caz, sterilizarea, microciparea sau vaccinarea periodică, urmând ca mențiunile specifice să fie înscrise în carnetul de sănătate al câinelui.

Art. 10 Persoanele fizice sau juridice care au adoptat/revendicat unul sau mai mulţi câini au următoarele obligaţii:

a) să adăpostească şi să crescă animalele strict la adresa declarată pe Formularul de adopţie/revendicare,
b) să nu abandoneze câinele, să îl controleze, să îl supravegheze iar în cazul în care nu îl mai doreşte, să îl predea compartimentului de gestionare a câinilor fără stăpân;
c) să respecte normele de îngrijire şi hrănire a câinelui;
d) să prezinte periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic; e) să anunţe Compartimentul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia, în termen de 15 zile; f) să permită reprezentanţilor Compartimentului de gestionare a câinilor fără stăpân monitorizerea câinelui/câinilor adoptaţi sau revendicaţi.

Art. 11 În spațiile publice din municipiul Suceava este cu desăvârșire interzis accesul câinilor periculoși care se încadrează în categoria câinilor periculoși de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor, cu excepția situației în care aceștia sunt transportați în vehicule aflate pe drumurile publice ori pe căile de acces către acestea.

Art. 12 Accesul câinilor periculoși care se încadrează în categoria câinilor periculoși din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor, este permis în spațiile publice din municipiul Suceava doar dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham de către proprietar ori de către deţinătorul temporar.

Art.13
a) În spațiile de joacă pentru copii, ori în vecinătatea acestora, se interzice prezența câinilor, precum și a oricărui animal care ar putea să creeze disconfort sau vătămări corporale copiilor sau însoțitorilor acestora cu excepția câinilor special dresați care însoțesc nevăzători sau alte persoane cu nevoi speciale.
b) În parcuri şi locurile de agrement, este permis accesul câinilor doar însoţiţi de proprietarii acestora. Câinii de talie medie şi mare trebuie să poarte botniţe şi/sau alte dispozitive de control (lesă, dispozitiv cu electroşocuri, etc.)

Art. 14 Este interzisă întreținerea câinilor în alte spații decât cele aflate în proprietate personală sau folosite în baza unui contract care să asigure dreptul de folosință a acestor spaţii, cum ar fi contractele de închiriere sau de comodat. De asemenea, este interzisă lăsarea liberă a câinilor în incintele unde intrările sunt deschise permanent sau a căror împrejmuiri nu pot împiedica ieşirea acestora din amplasament.

Art. 15 Incintele în care există câini de pază potențial agresivi, în stare liberă, vor fi semnalizate obligatoriu de proprietarul/administratorul acestora cu un panou nedetaşabil cu dimensiunile de 15 × 25 cm, aplicat la fiecare intrare şi pe gardul care delimitează amplasamentul la intervale de 25 m, reprezentând un profil de cap de câine, însoţit de inscripţia „CÂINE PERICULOS”, ambele elemente reprezentate în relief, de culoare neagră pe fond alb.

Art. 16 Deţinerea şi întreţinerea câinilor în locuinţe situate în clădiri colective (condominii, blocuri de locuințe) este permisă doar cu acordul majorităţii locatarilor şi obligatoriu a celor limitrofi (învecinați direct la limitele de proprietate) și cu avizul Asociației de proprietari (dacă aceasta există), precum şi în condiţiile respectării normelor de igienă şi convieţuire în comun. În apartamentele din blocurile de locuințe pot fi întreținuți cel mult doi câini, la care se adaugă eventualii pui în perioada în care aceștia sunt dependenți de mama lor (maxim 2 luni). De asemenea, asociațiile de proprietari pot stabili cote de participare la cheltuielile comune pentru animalele de companie.

Art. 17 Abandonarea câinilor sau a oricăror alte animale, vii sau moarte, este interzisă în municipiul Suceava.

Art. 18 Deţinătorii câinilor care sunt plimbaţi în locurile publice (parcuri, alei pietonale, căi de acces, etc) au obligaţia să ridice dejecţiile solide provenite de la câinii lor. Pentru menţinerea curăţeniei pe domeniul public, însoţitorii animalelor de companie scoase la plimbare vor purta cu ei o pungă de hârtie sau de material plastic pentru a colecta dejecţiile solide ale animalului.

Art. 19 Este interzisă abandonarea deşeurilor de origine animală pe domeniul public. În cazul în care este identificată, persoana care a abandonat respectivele deșeuri va suporta, pe lângă sancțiunea specifică, și costurile de ecarisaj. În cazul deşeurilor animale găsite pe domeniul public al Municipiului Suceava, a căror provenienţă nu poate fi stabilită, cheltuielile de salubrizare vor fi acoperite din sumele alocate în bugetul local al Municipiului Suceava.

Art. 20 Este interzis tuturor persoanelor fizice deţinătoare sau nu, de animale, să:
a) inducă o stare de agitaţie animalelor cu sau fără stăpân prin lovirea/ameninţarea acestora sau manifestarea oricărui gen de comportament agresiv ce poate determina reacţii de autoapărare din partea animalelor;
b) manifeste comportamentele descrise la lit. (a) faţă de însoţitorul animalului în prezenţa acestuia;
c) ignore luarea unor măsuri pentru liniştirea propriului animal, atunci când acesta se manifestă agresiv faţă de alte animale.
d) să abandoneze în mod deliberat pe domeniul public, dejecţiile produse de animalul/animalele pe care le însoţesc.

CAP. III. Contravenţii, Sancţiuni

Art. 21 Încălcarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie în măsura în care potrivit legii penale nu constituie infracţiune.
Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 8, 9, 14, 17, 18 şi 20, cu amendă de la 100 la 300 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 4, 5, 7, 12, 13 și 15, cu amendă de la 300 la 800 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 10, 16 și 19, cu amendă de la 800 la 1600 lei.

Art. 22 Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii stabilite.

Art. 23 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor revin ca obligaţie personalului împuternicit al Primarului Municipiului Suceava şi al Poliţiei Locale Suceava.

Art. 24 Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 25
a) Prevederile prezentului regulament intră în vigoare în termen de 10 zile de la data adoptării acestuia.
b) Prevederile de la art. 9 se aplică după 180 zile, de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Până la data intrării în vigoare, autoritățile locale pot derula acțiuni menite să asigure informarea cetățenilor și pot oferi servicii care să faciliteze conformarea la noile reglementări.

Trimiteți un comentariu

1 Comentarii

  1. Monica, ai citit macar documentul de mai sus ? Sau catelusul tau este un pitbull sau amstaff ? Poti sa te plimbi linistita inclusiv cu acea categorie 2 de caini periculosi daca au botnita si lesa. Iar faptul ca nu ai voie la locul de joaca cu ei mi se pare de bun-simt. Cum la fel de bun simt mi se pare ca atunci cand stai la bloc cu el sa ai acceptul macar al vecinilor directi. Poate nu e cazul cainelui tau, dar altuia poate ii vine chef sa latre la luna sau mai stiu eu ce. Si poate mai stau caini in condominii contorizate doar la intrare si nu individual. Deci apare un consum pentru igiena separata a unui caine samd. Sau vorbim de gaz necontorizat separat. E dreptul asociatiei sa-ti puna de exemplu 1 caine = 0,25 persoane. Nu mi se pare foarte in regula acolo unde sunt contorizate individual toate utilitatile. Desi de exemplu, daca stai la bloc turn ma gandesc ca va folosi si catelul liftul. Exact ca un copil mic insotit. Am fost destul de clar?

    RăspundețiȘtergere