Avere nejustificată - RADU IULIAN, agent în cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Suceava

Agenția Națională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate, în cuantum de de 84.081 Lei (aprox. 22.361 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de către RADU IULIAN, agent în cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Suceava, împreună cu familia, în perioada 15 martie 2001 - 31 decembrie 2010.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Suceava, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către RADU IULIAN, împreună cu familia, în perioada exercitării funcției publice.

RADU IULIAN a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.


Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 2 aprilie 2015

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii