Incompatibilitate - Boca Roman, consilier local al municipiului Vatra Dornei

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către BOCA ROMAN, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei.

Boca Roman s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26 februarie 2009 – 02 martie 2010, întrucât, pe durata mandatului de consilier local, S.C. DORNA MEDICAL S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia soția acestuia deține funcția de administrator și calitatea de asociat unic) a avut relații comerciale cu Primăria Municipiului Vatra Dornei, în baza cărora a emis 3 facturi fiscale către primărie, în valoare totală de 320,5 Lei, încălcând, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 2 aprilie 2015

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii