skip to main | skip to sidebar

Doar un leu? Nu contează! Bonul fiscal nu mai poate fi doar un moft

1 comentarii
Credeţi că fentând statul toată lumea câştigă? Fals! Toată lumea pierde. Încetaţi băşcălia! Războiul cu evaziunea fiscală chiar începe şi cu un singur leu, pentru că este un leu pe care îl furaţi din buzunarul meu de onest contribuabil la bugetul statului.

În doar câteva zile, amenzi şi suspendări ale activităţii unor firme pentru diferenţe în gestiune de câţiva lei au reuşit ce nu a izbutit nicio metodă din ultimii 25 de ani: patronii uluiţi le ordonă angajaţilor să bată în casă fiecare produs. În sfârşit, bonul fiscal nu mai este doar un moft.

În ţările dezvoltate s-a înţeles demult că evaziunea fiscală este o ameninţare la însăşi existenţa statului. De asta, în SUA, de exemplu, toţi tremură când aud de IRS. La noi, când în ceasul al 12-lea a început o oarecare ofensivă împotriva evaziunii fiscale, asistăm la o decredibilizare concentrată a acţiunilor ANAF.

Când ANAF-ul închide ochii, toată lumea pierde

Acceptând, ba chiar apărând nefiscalizarea chiar şi a unui singur leu ne furăm căciula singuri. Ne privăm singuri de bani care ar putea fi cheltuiţi pentru lucrări sau servicii publice.

Dintr-odată, inspectorii ANAF sunt înjuraţi când îşi fac meseria. De de? Pentru că oamenii cred că dacă reuşesc să fenteze plata taxelor la stat atunci toată lumea câştigă. Fals! Când ANAF-ul închide ochii, cu toţii avem de pierdut.

Cum ne furăm singuri căciula

Să luăm, concret, chioşcul din cartierul meu, cu circuitul „mic producător de legume – patron de magazin – vânzător”.

Producătorul furnizează legumele la negru, banii îi bagă în buzunar, la stat nu ajunge niciun leu.

1. Omul îşi doreşte un credit pentru a-şi încălzi sera şi iarna. Nu-l poate obţine pentru că nu poate demonstra, cu acte, istoricul activităţii.

2. Individul nu beneficiază nici de asigurare de sănătate, de pensie sau de alte asigurări sociale.

3. Deşi în mod real are venituri uşor peste medie, cetăţeanul nu doar că nu contribuie la buget, dar în fapt este chiar asistat social. Cu venituri zero pe hârtie, el primeşte ilegal subvenţie la încălzire, copilul are bursă socială la şcoală etc.

4. Pentru că lucrează la negru, omul nu este protejat de un eventual contract.

Patronul magazinului cumpără legumele la negru şi nu poate să le vândă mai departe decât, evident, fără bon fiscal.

1. Nu plăteşte TVA, impozite către bugetul de stat.

2. Pentru că achiziţionează legumele la negru, nu este protejat de un eventual contract.

3. Îşi plăteşte angajaţii, pe hârtie, cu salariul minim pe economie, iar diferenţa la negru.

4. Cu cifră de afaceri mică şi profit aproape zero (redus doar pe hârtie ca să nu plătească impozit) nu poate accesa un credit ca să-şi dezvolte afacerea.

5. Dă şpagă de fiecare dată când este controlat.

6. Îşi asigură iluzia protecţiei politice cotizând către toate partidele în campaniile electorale.

Angajatul, care nu face decât să respecte ceea ce îi ordonă patronul, are la fel de mult de suferit.

1. Este plătit pe hârtie cu salariu minim pe economie, iar diferenţa o primeşte la negru.

2. Primeşte venitul minim în caz de concediu medical, concediu maternal, şomaj etc.

3. Cotizaţie minimă la fondul de pensii

4. Nicio bancă nu îi aprobă credit ca să îşi cumpere locuinţă, maşină etc.

5. Cu venit minim pe hârtie, devine asistat social primind, deşi în mod real nu s-ar încadra, diverse prestaţii sociale (subvenţie pentru încălzire etc).

6. Nu contribuie la buget cu suma reală pentru impozitul pe venit.

În loc să contribuie la bugetul de stat cu bani care să se transforme în lucrări şi servicii publice, aceşti indivizi ajung chiar să ne paraziteze pe noi, cei care ne plătim în mod corect contribuţiile.

Acestea sunt motivele pentru care sunt întru totul de acord cu recentele acţiuni ANAF. Toleranţă zero, de asta trebuie să dea dovadă inspectorii antifraudă. Orice om sănătos la cap ar trebui să susţină aceste eforturi. Observ însă că în realitate nu evazioniştii, ci inspectorii ANAF sunt criticaţi.

Încetaţi băşcălia! Războiul cu evaziunea fiscală începe chiar şi cu un singur leu, pentru că este un leu pe care îl furaţi din buzunarul meu de onest contribuabil la bugetul statului.

Acest articol a fost publicat și pe blogul de pe adevarul.ro

Regulament privind întreținerea și circulația câinilor cu stăpân în municipiul Suceava - forma adoptată de Consiliul Local

0 comentarii
Regulament privind întreținerea și circulația câinilor cu stăpân în municipiul Suceava - forma adoptată de Consiliul Local

REGULAMENT PRIVIND ÎNTREŢINEREA ŞI CIRCULAŢIA CÂINILOR
CU STĂPÂN ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA

CAP. I: Dispoziţii generale

Art. 1
(1) Prezentul Regulament constituie cadrul general de reglementare a gestionării animalelor de companie având ca scop prevenirea proliferării animalelor fără stăpân pe domeniul public al municipiului Suceava, a incidentelor provocate de acestea şi mărirea gradului de confort şi siguranţă al populaţiei.
(2) Prevederile prezentului regulament nu se aplică în cazul câinilor utilitari ce aparțin instituțiilor publice (Ministerului Administraţiei şi Internelor ori Ministerului Apărării Naţionale), în cazul câinilor de serviciu aparţinând personalului subordonat din instituțiile publice, precum şi în cazul câinilor utilitari folosiți pentru ameliorarea condițiilor de viață ale persoanelor bolnave ori cu handicap.

Art. 2
În accepţiunea prezentului Regulament, sunt definiţi următorii termeni utilizaţi:
a) câine agresiv – orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private, precum orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop, cu excepția câinelui care atacă sau muşcă o persoană care a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de acel câine sau a oricărui câine folosit de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecţie şi pază, care, aflându-se în misiune, a atacat sau a muşcat o persoană;
b) câine de rasă comună – orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate în baza unui document emis sau recunoscut de Asociația Chinologică Română;
c) câine periculos – câine aparţinând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează: categoria I care cuprinde câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor, precum și categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napoletano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor;
d) câine utilitar – orice câine folosit de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale, de serviciile de securitate, protecţie şi pază, de persoanele cu dizabilităţi, precum şi orice câine folosit în caz de dezastre sau de către organizaţiile neguvernamentale în activităţile educative, terapeutice, de căutare şi salvare sau utilitare;
e) câine de vânătoare – câine folosit la vânătoare și deținut în acest scop de către un vânător membru al unei asociații de vânătoare legal constituită sau de către o asociație de vânătoare;
f) deşeuri de origine animală – subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porţiuni de cadavre provenite de la animale;
g) deţinător de animale – persoană responsabilă pentru sănătatea animalelor și consecințele acțiunilor animalelor pe care le are în grijă cu obligaţia de a proteja atât animalele şi cât şi oamenii de boli transmisibile și vătămări de orice fel. Deţinătorul de animale are animalele în posesie permanentă în calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie, sau are animalele în posesie temporară în calitate de îngrijitor al acestora, sau de persoană căreia i s-a încredinţat îngrijirea acestora;
h) ecarisaj – activitatea de colectare a deşeurilor de origine animală sau a subproduselor de origine animală (inclusiv cadavrele acestora), ce nu sunt destinate consumului uman, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activităţile de transport, depozitare şi manipulare a acestora, după caz;
i) excrement – materia fecală evacuată de un organim în urma proceselor de hrănire și de digestie;
j) sterilizare – suprimarea definitivă, prin metode chirurgicale, a capacității de procreere;
k) rabie – encefalomielita infecţioasă acută, comună omului şi diferitelor specii de animale domestice şi sălbatice, caracterizată clinic prin simptome nervoase extrem de grave, urmate întotdeauna de moarte;
l) microcip – dispozitiv electronic, de dimensiuni reduse, care conține un cod unic ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv special.

CAP. II: Întreținerea câinilor și accesul acestora în spațiile publice

Art. 3
Deţinătorii de animale pentru care legislația prevede măsuri speciale de identificare şi înregistrare au obligaţia de a notifica instituţiile care deţin şi/sau întreţin baze de date specifice cu privire la orice modificare referitoare la datele înscrise în aceste registre, cum ar fi, fătarea, înstrăinarea sau moartea animalelor. 
 
Art. 4
În scopul stopării proliferării câinilor fără stăpân, în municipiul Suceava este interzisă întreținerea câinilor de rasă comună sau a metișilor câinilor de rasă care nu sunt sterilizați. Prin excepție, în baza unui document emis de către o instituție abilitată sau o asociație reprezentativă, pot fi întreținuți căini nesterilizați de rasă comună sau metiși ai câinilor de rasă utilizați în scop științific (pentru crearea unor noi rase de câini sau ameliorarea genetică a celor existente de către persoane calificate sau instituții abilitate în acest sens), medical (pentru cercetări medicale, precum și câinii utilitari pentru ameliorarea condițiilor de viață ale persoanelor bolnave ori cu handicap) sau în scopuri utilitare, altele decât paza unor obiective (vânătoare, câini de urmărire și salvare ori pentru detecția unor substanțe periculoase sau interzise, etc.).
Art. 5
În locurile publice de pe teritoriul municipiul Suceava nu este permis accesul al câinilor de rasă comună sau a metișilor câinilor de rasă care nu sunt sterilizați. Prin excepție, câinii de rasă comună și metișii care pot rămâne nesterilizați prevăzuți la art. 4 pot avea acces în spațiile publice numai dacă sunt ținuți în lesă ori într-un dispozitiv similar.
Art. 6
Apartenența câinelui la o rasă poate fi probată și recunoscută numai în baza unui document de tip „pedigree” emis sau recunoscut de către Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, care atestă genealogia animalului sau apartenența la o rasă pe baza caracterelor morfologice.
Art. 7
În spațiile publice din municipiul Suceava este interzisă prezența câinilor care nu au implantat un microcip care să permită identificarea animalului și a proprietarului acestuia, conform normelor legale în vigoare.
Art. 8
Deținătorii de câini au obligația să efectueze toate acțiunile sanitar-veterinare pevăzute de legislația în vigoare, cum ar fi vaccinarea periodică, urmând ca mențiunile specifice să fie înscrise în carnetul de sănătate al câinelui.

Art. 9
Deținătorii de câini au obligația de a avea carnet de sănătate pentru fiecare animal și de a purta asupra lor acest document de fiecare dată când ies cu câinele în spațiile publice din Municipiul Suceava.
Art. 10
Persoanele fizice sau juridice care au adoptat sau revendicat unul sau mai mulţi câini, au următoarele obligaţii:
a) să adăpostească şi să crescă animalele strict la adresa declarată pe Formularul de adopţie/revendicare,
b) să nu abandoneze câinele, să îl controleze, să îl supravegheze, iar în cazul în care nu îl mai doreşte, să îl predea compartimentului de gestionare a câinilor fără stăpân;
c) să respecte normele de îngrijire şi hrănire a câinelui;
d) să prezinte periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
e) să anunţe Compartimentul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia, în termen de 15 zile;
f) să permită reprezentanţilor Compartimentului de gestionare a câinilor fără stăpân monitorizarea câinelui/câinilor adoptaţi sau revendicaţi.

Art. 11
În spațiile publice din municipiul Suceava este cu desăvârșire interzis accesul câinilor periculoși care se încadrează în categoria câinilor periculoși de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor, cu excepția situației în care aceștia sunt transportați în vehicule aflate pe drumurile publice ori pe căile de acces către acestea.
Art. 12
Accesul câinilor periculoși care se încadrează în categoria câinilor periculoși din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor, este permis în spațiile publice din municipiul Suceava doar dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham de către proprietar ori de către deţinătorul temporar.

Art. 13
(1) În spațiile de joacă pentru copii ori în vecinătatea acestora, se interzice prezența câinilor, precum și a oricărui animal care ar putea să creeze disconfort sau vătămări corporale copiilor sau însoțitorilor acestora, cu excepția câinilor special dresați care însoțesc nevăzători sau alte persoane cu nevoi speciale.
(2) În parcuri şi locurile de agrement este permis accesul câinilor doar însoțiți de proprietarii acestora. Câinii de talie medie şi mare trebuie să poarte botnițe sau alte dispozitive de control (lesă, dispozitiv cu electroșocuri, etc.).

Art. 14
Este interzisă întreținerea câinilor în alte spații decât cele aflate în proprietate personală sau folosite în baza unui contract care să asigure dreptul de folosință a acestor spaţii, cum ar fi contractele de închiriere sau de comodat. De asemenea, este interzisă lăsarea liberă a câinilor în incintele unde intrările sunt deschise permanent sau a căror împrejmuiri nu pot împiedica ieşirea acestora din amplasament.

Art. 15
Incintele în care există câini potențial agresivi, în stare liberă, vor fi semnalizate obligatoriu de proprietarul sau administratorul acestora cu un panou nedetaşabil cu dimensiunile de 15 × 25 cm, aplicat la fiecare intrare şi pe gardul care delimitează amplasamentul la intervale de 25 m, cu avertismentul „CÂINE PERICULOS” sau „CÂINE AGRESIV”.

Art. 16
(1) Întreținerea câinilor în apartamente situate în clădiri colective de tipul blocurilor de locuințe, cu excepția apartamentelor prevăzute cu curte proprie, este permisă doar cu acordul majorităţii locatarilor şi obligatoriu a celor limitrofi (învecinați direct la limitele de proprietate) și cu avizul Asociației de proprietari (dacă aceasta există), precum și în condițiile respectării normelor de igienă şi conviețuire în comun. Prin excepție, dacă se întreține un singur câine, nu este necesar acordul vecinilor și al asociației de proprietari.
(2) Numărul de câini pe care îi poate deține o persoană este nelimitat, însă, pentru respectarea normelor elementare de igienă și de conviețuire în comun, în apartamentele din blocurile de locuințe pot fi întreținuți cel mult doi câini, la care se adaugă eventualii pui în perioada în care aceștia sunt dependenți de mama lor (maxim 3 luni).
(3) Deţinătorii de câini care își întrețin animalele în blocuri sau locuinţe colective au obligaţia de a respecta orele de linişte, normele generale de curăţenie, igienă şi întreţinere a spaţiului comun (holuri, casa scării, etc.), ei fiind responsabili pentru disconfortul creat de animalele pe care le întrețin.

Art. 17
Abandonarea câinilor sau a oricăror alte animale, vii sau moarte, este interzisă în municipiul Suceava.

Art. 18
Deţinătorii câinilor care sunt plimbaţi în locurile publice (parcuri, alei pietonale, căi de acces, etc.) au obligaţia să ridice dejecţiile solide provenite de la câinii lor. Pentru menţinerea curăţeniei pe domeniul public, însoţitorii animalelor de companie scoase la plimbare vor purta cu ei o pungă de hârtie sau de material plastic pentru a colecta dejecţiile solide ale animalului.

Art. 19
Este interzisă abandonarea deşeurilor de origine animală pe domeniul public. În cazul în care este identificată, persoana care a abandonat respectivele deșeuri va suporta, pe lângă sancțiunea specifică, și costurile de ecarisaj. În cazul deşeurilor animale găsite pe domeniul public al Municipiului Suceava, a căror provenienţă nu poate fi stabilită, cheltuielile de salubrizare vor fi acoperite din sumele alocate în bugetul local al Municipiului Suceava.

Art. 20
Este interzis tuturor persoanelor fizice deţinătoare sau nu, de animale, să:
a) inducă o stare de agitaţie animalelor cu sau fără stăpân prin lovirea/ameninţarea acestora sau manifestarea oricărui gen de comportament agresiv ce poate determina reacţii de autoapărare din partea animalelor;
b) manifeste comportamentele descrise la lit. (a) faţă de însoţitorul animalului în prezenţa acestuia;
c) ignore luarea unor măsuri pentru liniştirea propriului animal, atunci când acesta se manifestă agresiv faţă de alte animale.

CAP. III: Contravenţii

Art. 21
(1) Încălcarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie în măsura în care potrivit legii penale nu constituie infracţiune.
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 8, 9, 15 şi 18, cu amendă de la 100 la 300 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 4, 5, 7, 12, 13, 14, 16 şi 20, cu amendă de la 300 la 800 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 10, 17 şi 19, cu amendă de la 800 la 1600 lei.

Art. 22
Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii stabilite.

Art. 23
Constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor revin ca obligație personalului împuternicit al Primarului Municipiului Suceava şi Poliției Locale Suceava. 
 
Art. 24
Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea 180/2002.

CAP. IV: Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 25
(1) Prevederile prezentului regulament intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data adoptării acestuia.
(2) Prevederile art. 4 se aplică după 180 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(3) Până la data intrării în vigoare, autoritățile locale pot derula acțiuni menite să asigure informarea cetățenilor și pot oferi servicii care să faciliteze conformarea la noile reglementări.

Protectorul infractorilor

2 comentarii
Senatorul PSD de Fălticeni, Ovidiu Donțu, garantat de Victor Ponta, pus de partid vicepreședinte al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din Senatul României, a votat în comisie împotriva solicitării DNA privind ridicarea imunității și arestarea senatorilor PSD Dan Șova și Darius Vâlcov, amândoi prieteni buni cu președintele PSD, Victor Ponta.

Despre penalii din PSD Suceava, în episodul următor.

Ovidiu Donțu, protectorul infractorilor

Observ că protectorul infractorilor și-a pus postacii să dezinformeze pe aici. Că Donțu a votat împotriva arestărilor lui Șova și Vâlcov nu trebuie demonstrat, se poate afla la o simplă consultare a procesului verbal al ședinței.

Cică în plen, probabil în cazul lui Vâlcov, ar fi votat pentru arestare. Mare brânză. În plen, unde se filmează, toți se dau fete mari. Abia în comisie, unde-i fără presă, penalii își dau arama pe față.

Că tot veni vorba, în urmă cu vreo două săptămâni protectorul infractorilor a stat o zi întreagă pe sub ziduri la ProTV pentru un interviu din care au fost difuzate vreo trei secunde. Las' că i-au făcut acum suficientă publicitate.

Ovidiu Donțu, protectorul infractorilor

Dar inculpatul Sinescu?

0 comentarii
Infractorul Cătălin Nechifor și infractorul Florin Sinescu

Miercuri, guvernul condus de prezumtivul infractor Victor Ponta l-a înlocuit din funcția de subprefect de Suceava pe Atanasă Nistor (PSD) cu Constantin Harasim (PLR).

Dar inculpatul Florin Sinescu, împotriva căruia a început acțiunea penală pentru conflict de interese, uzurparea funcției, uz de fals și cinci infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, dintre care una în formă continuată, nu cumva ar fi cazul să fie schimbat din funcție?

Prefectul este reprezentantul guvernului în teritoriu. În acest caz un inculpat îl reprezintă pe un prezumtiv infractor. N-are ce se ne mire, asta este de fapt definiția PSD.

Legătura dintre Flutur și gențile de bani pentru campania PDL, în denunțul lui Pinalti la DNA

4 comentarii
Gheorghe Flutur cu un fluture în piept

Vă spuneam în urmă cu două săptămâni că Gheorghe Ștefan „Pinalti” îl va pomeni și pe Gheorghe Flutur într-un denunț la Direcția Națională Anticorupție. Pinalti a scris denunțul zilele trecute. Cetățenii de la Realitatea TV se laudă că au obținut textul denunțului. Public mai jos un articol apărut astăzi pe realitatea.net:

Pe 11 martie, Gheorghe Ştefan, zis Pinalti a depus la DNA un denunţ legat de afacerea Microsoft, în care este arestat preventiv.

In memoriul respectiv, edilul suspendat al orasului Piatra Neamt povestea cum in anul 2009 a fost abordat de catre Dorin Cocos, Dinu Pescariu si Claudiu Florica la hotelul pe care Dorin Cocos il detinea si acolo unde Stefan era cazat la momentul respectiv.

"Mi-au spus că este o oportunitate pentru ca din profit o sumă de bani să poată fi folosită pentru campania PDL. Am fost de acord, mai ales că la partid ni se sugera în mod special de domnul Vasile Blaga că „noi” cei veniţi din PLD, aripa Stolojan, avem un ministru, respectiv Gabi Sandu şi trebuie să finanţăm campania electorală a PDL şi a preşedintelui Băsescu. Cei mai influenţi din aripa PLD eram eu, Gheorghe Flutur, Florin Popescu, Raluca Turcan şi Cristi Boureanu. L-am contactat pe Gabi Sandu şi i-am propus să vină la Eurohotel la o întâlnire la care au mai participat Dorin Cocoş şi Claudiu Florică cred că şi Dinu Pescariu, la care s-a explicat că există oportunitatea unui proiect şi din profit să contribuim la campania electorală a PDL."

Gheorghe Ştefan le-a mai spus procurorilor că nu a luat niciun leu din presupusa mită din dosarul licenţelor IT, dar că este posibil ca mai multe genţi cu bani să fi ajuns la PDL şi la sediul de campanie a lui Traian Băsescu.

"S-ar putea ca aceste genţi să fi ajuns şi la PDL (Aleea Modrogan) şi la sediul de campanie a lui Băsescu, la intrarea în Centrul Vechi. Am văzut declaraţia lui Flutur, după denunţul lui Gabi Sandu, acesta (adică Flutur) declarând că existau două sedii de campanie, dar cred că lui Dorin Cocoş îi este frică să vorbească, el fiind căzut psihic după arestarea fiului său. Cred că îi este frică să spună adevărul, deşi eu de nenumărate ori i-am reproşat în arestul Capitalei că nu spune adevărul şi datorită acestui lucru eu sunt în această situaţie, dar şi el.", a spus Gheorghe Ştefan

Contactat de Realitatea TV, Gheorghe Flutur susţine că nu a fost audiat de DNA în acest dosar.

Foto: radiotop.ro

Denunț împotriva primarului comunei Volovăț, Ioan Vicol

0 comentarii
Primarul comunei Volovăț, Ioan Vicol

Ziua buna
Vreau sa va dau cateva fapte penale savarsite de primarul din Volovăţ:
- In anul 2012 construieste un dispensar a carui valoare este de peste 100.000 euro, fara licitatie, desi OG 34 nu era modificata, dar trebuia sa-l rasplateasca pe un consatean patronul de ItalStyl, care l-a sprijinit in campania electorala,
- un cetatean din comuna ocupa abuziv 1 ar tren dintr-un drum comunal, fostul primar actioneaza in instanta, se da Sentinta in acest caz, in momentul in care ajunge primar, da o Hotarare de consiliul local prin care ii da respetivului 5 ari teren pentru terenul ocupat abuziv, deci pentru un teren care apartine comunei da la schimb alt teren care apartine comunei,
- scoate la vanzare 3 suprafate de teren, pe doua trenuri le evaluaeaza la 700 euro arul , iar a treia 200 euro pe ar, cele trei parcele de teren sunt in apropierea D.J au aceleasi facilitati, basca cel la 200 euro are acces la reteaua de apa, celelalte doua nu au acces la apa, dar de cel la 200 euro l-a dat unui sustinator ,
- reteaua de apa si canalizare este facuta cu fonduri europene terminata din 2012, nici pana in acest moment nu este data in folosinta deci nici un cetatean din comuna nu beneficiaza de aceasta investitie.
Le-am scris celor de la DLAF, vor mai mult decat nume, ori la cat de razbunator este PSD-ul nu-mi permit sa le divulg identitatea. Cele scrise de mine sunt 100% reale, poate intreprindeti dumneavoastra ceva, in rest nici o institutie nu a vrut sa ia masuri desi le-am scris si lor.
Multumesc

Nereguli descoperite la SC Ecobroprest SRL Broșteni de inspectorii Camerei de Conturi Suceava

0 comentarii
Un control al Camerei de Conturi Suceava realizat în perioada 3 - 28 martie 2014 la SC Ecobroprest SRL Broșteni a evidențiat abateri financiar-contabile de o mie de lei și venituri suplimentare de trei mii de lei.

Obiective urmărite Explicații succinte privind abaterea Suma estimată a abaterii (mii lei)
Elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget pe anul 2013, precum şi autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului propriu - bugetul de venituri și cheltuieli nu a fost întocmit şi prezentat, în vederea aprobării, organului deliberativ al administrației publice locale, respectiv UATO Broșteni, în termen de 10 zile de la aprobarea bugetului de stat, potrivit legii;
Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare - nu s-a angajat o persoană cu studii economice pentru organizarea și conducerea contabilității, și nici nu s-a încheiat un contract de prestări servicii în domeniul contabilității cu persoane fizice sau juridice; operațiunile economico - financiare au fost înregistrate în evidențele financiar-contabile ale entității de către o salariată din cadrul Biroului financiar-contabil al UATO Broșteni, care nu este angajat al societății comerciale și care nu a semnat pentru „întocmit” documentele financiar - contabile ale entității; documentele financiar-contabile ale entității sunt semnate numai de administratorul unic al acesteia, care are studii medii în domeniul industrial, profilul electromecanic; 1000
- obiectele de inventar achiziționate s-au înregistrat direct în conturile de cheltuieli;
Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern) - s-au elaborat proceduri numai pentru activitatea de arhivare a documentelor și pentru evidența formularelor cu regim intern de numerotare si înseriere;
- nu s-a organizat activitatea de audit public intern conform prevederilor legale;
- nu s-a organizat activitatea de control financiar preventiv propriu conform prevederilor legale;
Modul de stabilire, evidențiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege - pentru lucrările „construcție platformă betonată” valoarea contractului, suma facturată și cea încasată de către S.C. ECOBROPREST S.R.L. Broșteni nu corespund cu valoarea devizului de lucrări întocmit; 1000
Calitatea gestiunii economico-financiare - nu s-a realizat activitatea cuprinsă în obiectul principal de activitate al societății comerciale, respectiv cea de colectare a deșeurilor nepericuloase; societatea comercială nu este autorizată pentru colectarea deșeurilor, iar UATO Broșteni nu a atribuit serviciul public de colectare a deșeurilor societății comerciale S.C. ECOBROPREST S.R.L. Broșteni; entitatea a realizat activități de reparații curente și capitale, contra-cost, având ca beneficiar principal UATO Broșteni;
- impozitele şi contribuțiile de asigurări sociale datorate de angajați și angajator nu au fost virate la termenul legal. 2000

S-au dispus următoarele măsuri şi recomandări:
  • Realizarea activităţii cuprinsă în actul constitutiv al S.C. ECOBROPREST S.R.L. Broșteni, în vederea atingerii scopului pentru care a fost înfiinţată societatea comercială. Analizarea activităţii înregistrate de entitate, având în vedere faptul că societatea comercială nu este autorizată pentru colectarea deşeurilor.
  • Respectarea prevederile legale privind întocmirea și aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ECOBROPREST S.R.L. Broșteni.
  • Respectarea prevederilor legale privind organizarea şi conducerea contabilităţii S.C. ECOBROPREST S.R.L. Broșteni. Extinderea verificărilor la toate înregistrările contabile din evidența sintetică şi analitică, identificarea şi corectarea erorilor din evidenţa contabilă, conform prevederilor legale.
  • Organizarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale la S.C. ECOBROPREST S.R.L. Broșteni.
  • Organizarea și desfășurarea activității de audit public intern conform prevederilor legale. Respectarea prevederilor legale privind auditul statutar al situaţiilor financiare.
  • Întocmirea procedurilor de control intern, formalizate pe activităţi, cu detalierea obiectivelor, acţiunilor, responsabilităţilor, termenelor, precum şi alte componente ale măsurilor respective, care să fie cuprinse în programe de dezvoltare a sistemelor de control managerial.
  • Facturarea lucrărilor executate de S.C. ECOBROPREST S.R.L. Broșteni, conform devizului şi situaţiilor de lucrări întocmite, inclusiv a penalităţilor de întârziere
  • Respectarea termenelor de plată a obligaţiilor către bugete ale societăţii comerciale, recuperarea de la persoanele responsabile a sumelor reprezentând majorări şi penalităţi de întârziere pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugete.

VIDEO Cum au inaugurat trei „dorei" şoseaua de centură a Sucevei

2 comentarii
Inaugurare şoseaua de centură a Sucevei

La şapte ani de la începerea lucrărilor şi după zeci de termene mincinoase, joi, 12 martie 2015, la ora 15.38, trei angajaţi ai Secţiei de Drumuri Naţionale Suceava au ridicat din mijlocul drumului indicatoarele care interziceau accesul pe şoseaua de centură, la Zidul Morţii, le-au pus în remorcă şi duşi au fost.

În asta a constat festivitatea de inaugurare a tronsonului Pătrăuţi - Şcheia al variantei ocolitoare a municipiului Suceava. Detalii şi aici. Panglici n-au fost pentru că Păcălin şi Sinescu se tot ascund de DNA

Regulament privind întreținerea și circulația câinilor cu stăpân în municipiul Suceava

1 comentarii
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind întreţinerea şi circulaţia câinilor cu stăpân în municipiul Suceava a fost publicat pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la secțiunea „Proiecte”, și, cel puțin teoretic, se află acum în perioada de dezbatere publică. (Click pentru descărcarea documentului)

Nu prea știu ce înțelege Primăria prin dezbatere publică, dar, practic, pe acel site nu ai nicio metodă prin care să poți aduce modificări sau completări la acest regulament, motiv pentru care în cazul în care aveți propuneri le puteți lăsa într-un comentariu, iar eu le voi prelua și le voi depune în scris la Primărie.

Regulament privind întreținerea și circulația câinilor cu stăpân în municipiul Suceava

Regulament privind întreținerea și circulația câinilor cu stăpân în municipiul Suceava

Regulament privind întreținerea și circulația câinilor cu stăpân în municipiul Suceava

Regulament privind întreținerea și circulația câinilor cu stăpân în municipiul Suceava

Regulament privind întreținerea și circulația câinilor cu stăpân în municipiul Suceava

REGULAMENT PRIVIND ÎNTREŢINEREA ŞI CIRCULAŢIA CÂINILOR CU STĂPÂN ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA

CAP. I. Dispoziţii generale

Art. 1 Prezentul Regulament constituie cadrul general de reglementare a gestionării animalelor de companie având ca scop prevenirea proliferării animalelor fără stăpân pe domeniul public al municipiului Suceava, a incidentelor provocate de acestea şi mărirea gradului de confort şi siguranţă al populaţiei. Prevederile prezentului regulament nu se aplică în cazul câinilor utilitari ce aparțin instituțiilor publice (Ministerului Administraţiei şi Internelor ori Ministerului Apărării Naţionale), precum în cazul câinilor de serviciu aparţinând personalului subordonat din instituțiile publice.

Art. 2 În accepţiunea prezentului Regulament, sunt definiţi următorii termeni utilizaţi:

a) câine agresiv – orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private, precum orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop, cu excepția câinelui care atacă sau muşcă o persoană care a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de acel câine sa a oricărui câine folosit de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecţie şi pază, care, aflându-se în misiune, a atacat sau a muşcat o persoană;

b) câine de rasă comună – orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate în baza unui document emis sau recunoscut de Asociația Chinologică Română;

c) câine periculos – câine aparţinând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează: categoria I care cuprinde câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor, precum și categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor;

d) câine utilitar – orice câine folosit de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale, de serviciile de securitate, protecţie şi pază, de persoanele cu dizabilităţi, precum şi orice câine folosit în caz de dezastre sau de către organizaţiile neguvernamentale în activităţile educative, terapeutice, de căutare şi salvare sau utilitare;

e) câine de vânătoare – animal mamifer carnivor, de talie mijlocie, din familia canidelor,domesticit şi folosit la vânătoare.

f) deşeuri de origine animală – subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porţiuni de cadavre provenite de la animale;

g) proprietarul, deţinător de animale – persoană responsabilă pentru sănătatea animalelor și consecințele acțiunilor animalelor pe care le are în grijă cu obligaţia de a proteja atât animalele şi cât şi oamenii de boli transmisibile și vătămări de orice fel. Deţinătorul de animale are animalele în posesie permanentă în calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie, sau are animalele în posesie temporară în calitate de îngrijitor al acestora, sau de persoană căreia i s-a încredinţat îngrijirea acestora;

h) ecarisaj – activitatea de colectare a deşeurilor de origine animală/subproduselor de origine animală (inclusiv cadavrele acestora), ce nu sunt destinate consumului uman, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activităţile de transport, depozitare şi manipulare a acestora, după caz;

i) excrement – materia fecală evacuată de un organim în urma proceselor de hrănire și de digestie;

j) sterilizare – operaţia chirurgicală de îndepărtare a organelor sexuale interne, inclusiv perioada de recuperare în care animalul va fi ţinut sub supravegherea medicului veterinar pentru prevenirea infecţiilor postoperatorii;

k) rabie – encefalomielita infecţioasă acută, comună omului şi diferitelor specii de animale domestice şi sălbatice, caracterizată clinic prin simptome nervoase extrem de grave, urmate întotdeauna de moarte;

CAP. II. Deținerea și accesul câinilor în spațiile publice

Art. 3 Deţinătorii de animale pentru care legislaţia prevede măsuri speciale de identificare şi înregistrare au obligaţia de a respecta actele normative în vigoare cu privire la acestea și de a notifica instituţiile care deţin şi/sau întreţin bazele de date specifice cu privire la orice modificare referitoare la datele înscrise în aceste registre, cum ar fi, fătarea, înstrăinarea sau moartea animalelor.

Art. 4 În Municipiul Suceava este interzisă deținerea câinilor de rasă comună sau a metișilor căinilor de rasă care nu sunt sterilizați. Prin excepție, în baza unui document emis de către o instituție abilitată sau o asociație reprezentativă, pot fi deținuți căini nesterilizați de rasă sau rasă comună, utilizați în scop științific (pentru crearea unor noi rase de câini sau ameliorarea genetică a celor existente de către persoane calificate sau instituții abilitate în acest sens), medical (pentru cercetări medicale, precum și câinii utilitari pentru ameliorarea condițiilor de viață ale persoanelor cu handicap) ori în scopuri utilitare, altele decât paza unor obiective (vânătoare, câini de urmărire și salvare ori pentru detecția unor substanțe periculoase sau interzise, etc.).

Art. 5 În locurile publice de pe teritoriul municipiul Suceava nu este permis accesul câinilor de rasă comună sau a metișilor câinilor de rasă care nu sunt sterilizați. Prin excepție, câinii de rasă comună care pot rămâne nesterilizați prevăzuți la art. 4 pot avea acces în spațiile publice numai dacă sunt ținuți în lesă ori într-un dispozitiv similar.

Art. 6 Apartenența câinelui la o rasă poate fi probată și recunoscută numai în baza unui document de tip „pedigree” emis sau recunoscut de către Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, care atestă genealogia animalului.

Art. 7 În municipiul Suceava este interzisă deținerea câinilor care nu au implantat un microcip care să permită identificarea animalului și a proprietarului acestuia, conform normelor legale în vigoare.

Art. 8 Deținătorii de câini au obligația de a avea carnet de sănătate pentru fiecare animal și de a purta asupra lor acest document de fiecare dată când ies cu câinele în spațiile publice din Municipiul Suceava.

Art. 9 Deținătorii de câini au obligația să efectuează toate acțiunile obligatorii prevăzute de legislația în vigoare, cum ar fi, după caz, sterilizarea, microciparea sau vaccinarea periodică, urmând ca mențiunile specifice să fie înscrise în carnetul de sănătate al câinelui.

Art. 10 Persoanele fizice sau juridice care au adoptat/revendicat unul sau mai mulţi câini au următoarele obligaţii:

a) să adăpostească şi să crescă animalele strict la adresa declarată pe Formularul de adopţie/revendicare,
b) să nu abandoneze câinele, să îl controleze, să îl supravegheze iar în cazul în care nu îl mai doreşte, să îl predea compartimentului de gestionare a câinilor fără stăpân;
c) să respecte normele de îngrijire şi hrănire a câinelui;
d) să prezinte periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic; e) să anunţe Compartimentul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia, în termen de 15 zile; f) să permită reprezentanţilor Compartimentului de gestionare a câinilor fără stăpân monitorizerea câinelui/câinilor adoptaţi sau revendicaţi.

Art. 11 În spațiile publice din municipiul Suceava este cu desăvârșire interzis accesul câinilor periculoși care se încadrează în categoria câinilor periculoși de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor, cu excepția situației în care aceștia sunt transportați în vehicule aflate pe drumurile publice ori pe căile de acces către acestea.

Art. 12 Accesul câinilor periculoși care se încadrează în categoria câinilor periculoși din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor, este permis în spațiile publice din municipiul Suceava doar dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham de către proprietar ori de către deţinătorul temporar.

Art.13
a) În spațiile de joacă pentru copii, ori în vecinătatea acestora, se interzice prezența câinilor, precum și a oricărui animal care ar putea să creeze disconfort sau vătămări corporale copiilor sau însoțitorilor acestora cu excepția câinilor special dresați care însoțesc nevăzători sau alte persoane cu nevoi speciale.
b) În parcuri şi locurile de agrement, este permis accesul câinilor doar însoţiţi de proprietarii acestora. Câinii de talie medie şi mare trebuie să poarte botniţe şi/sau alte dispozitive de control (lesă, dispozitiv cu electroşocuri, etc.)

Art. 14 Este interzisă întreținerea câinilor în alte spații decât cele aflate în proprietate personală sau folosite în baza unui contract care să asigure dreptul de folosință a acestor spaţii, cum ar fi contractele de închiriere sau de comodat. De asemenea, este interzisă lăsarea liberă a câinilor în incintele unde intrările sunt deschise permanent sau a căror împrejmuiri nu pot împiedica ieşirea acestora din amplasament.

Art. 15 Incintele în care există câini de pază potențial agresivi, în stare liberă, vor fi semnalizate obligatoriu de proprietarul/administratorul acestora cu un panou nedetaşabil cu dimensiunile de 15 × 25 cm, aplicat la fiecare intrare şi pe gardul care delimitează amplasamentul la intervale de 25 m, reprezentând un profil de cap de câine, însoţit de inscripţia „CÂINE PERICULOS”, ambele elemente reprezentate în relief, de culoare neagră pe fond alb.

Art. 16 Deţinerea şi întreţinerea câinilor în locuinţe situate în clădiri colective (condominii, blocuri de locuințe) este permisă doar cu acordul majorităţii locatarilor şi obligatoriu a celor limitrofi (învecinați direct la limitele de proprietate) și cu avizul Asociației de proprietari (dacă aceasta există), precum şi în condiţiile respectării normelor de igienă şi convieţuire în comun. În apartamentele din blocurile de locuințe pot fi întreținuți cel mult doi câini, la care se adaugă eventualii pui în perioada în care aceștia sunt dependenți de mama lor (maxim 2 luni). De asemenea, asociațiile de proprietari pot stabili cote de participare la cheltuielile comune pentru animalele de companie.

Art. 17 Abandonarea câinilor sau a oricăror alte animale, vii sau moarte, este interzisă în municipiul Suceava.

Art. 18 Deţinătorii câinilor care sunt plimbaţi în locurile publice (parcuri, alei pietonale, căi de acces, etc) au obligaţia să ridice dejecţiile solide provenite de la câinii lor. Pentru menţinerea curăţeniei pe domeniul public, însoţitorii animalelor de companie scoase la plimbare vor purta cu ei o pungă de hârtie sau de material plastic pentru a colecta dejecţiile solide ale animalului.

Art. 19 Este interzisă abandonarea deşeurilor de origine animală pe domeniul public. În cazul în care este identificată, persoana care a abandonat respectivele deșeuri va suporta, pe lângă sancțiunea specifică, și costurile de ecarisaj. În cazul deşeurilor animale găsite pe domeniul public al Municipiului Suceava, a căror provenienţă nu poate fi stabilită, cheltuielile de salubrizare vor fi acoperite din sumele alocate în bugetul local al Municipiului Suceava.

Art. 20 Este interzis tuturor persoanelor fizice deţinătoare sau nu, de animale, să:
a) inducă o stare de agitaţie animalelor cu sau fără stăpân prin lovirea/ameninţarea acestora sau manifestarea oricărui gen de comportament agresiv ce poate determina reacţii de autoapărare din partea animalelor;
b) manifeste comportamentele descrise la lit. (a) faţă de însoţitorul animalului în prezenţa acestuia;
c) ignore luarea unor măsuri pentru liniştirea propriului animal, atunci când acesta se manifestă agresiv faţă de alte animale.
d) să abandoneze în mod deliberat pe domeniul public, dejecţiile produse de animalul/animalele pe care le însoţesc.

CAP. III. Contravenţii, Sancţiuni

Art. 21 Încălcarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie în măsura în care potrivit legii penale nu constituie infracţiune.
Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 8, 9, 14, 17, 18 şi 20, cu amendă de la 100 la 300 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 4, 5, 7, 12, 13 și 15, cu amendă de la 300 la 800 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 10, 16 și 19, cu amendă de la 800 la 1600 lei.

Art. 22 Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii stabilite.

Art. 23 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor revin ca obligaţie personalului împuternicit al Primarului Municipiului Suceava şi al Poliţiei Locale Suceava.

Art. 24 Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 25
a) Prevederile prezentului regulament intră în vigoare în termen de 10 zile de la data adoptării acestuia.
b) Prevederile de la art. 9 se aplică după 180 zile, de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Până la data intrării în vigoare, autoritățile locale pot derula acțiuni menite să asigure informarea cetățenilor și pot oferi servicii care să faciliteze conformarea la noile reglementări.

Dosarele X: Cum a decontat Primăria Suceava facturi pentru asfaltarea unor străzi pe suprafațe mai mari decât suprafețele reale ale străzilor

0 comentarii
Primarul Ion Lungu, asfaltare Suceava

Un control efectuat recent de Curtea de Conturi - Camera de Conturi Suceava la Primăria Municipiului Suceava a scos la iveală modul în care instituția a plătit pentru asfaltarea unor străzi facturi din care reiese că suprafața asfaltată este chiar mai mare decât suprafața reală a străzii.

UATM Suceava a efectuat lucrări de plombări cu covor asfaltic și balastări la un număr de 9 străzi pe suprafețe mai mari decât suprafețele străzilor înscrise în inventar”, se arată în raportul Camerei de Conturi Suceava.

Prejudiciul calculat de inspectorii Camerei de Conturi Suceava pentru cele nouă străzi se ridică la 36.000 de lei.

Și, așa cum se întreba un cetățean pe feisbuc, interesant ar fi să aflăm unde e asfaltul.

Foto: radiotop.ro

Dosarele X: Cum a plătit Primăria Suceava deszăpezirea unor străzi închise circulației rutiere, brăzdate de șanțuri

0 comentarii


Un control recent al Curții de Conturi la Primăria municipiului Suceava a scos la iveală modul în care sume de bani din bugetul local au fost decontate ilegal pentru plata unor servicii de salubrizare pe străzi închise circulației rutiere din cauză că erau brăzdate de șanțuri.

În anul 2013, s-au decontat servicii de măturat carosabil manual, măturat carosabil mecanizat, stropit carosabil și antiderapant clasic sare și nisip efectuate pe străzi închise circulației rutiere, deoarece pe aceste străzi s-au executat lucrări de reabilitare și optimizare a sistemului de canalizare”, se arată în raportul Camerei de Conturi Suceava.

Prejudiciul a fost calculat de inspectorii Camerei de Conturi la suma de 26.000 de lei.

Foto: radiotop.ro

Cum protejează SRI firma lui Ovidiu Tender, Prospecțiuni SA, care ne bortelește întregul județ

0 comentarii
Fragment din declarația dată la DNA de Alina Bica, procuror șef DIICOT, în care povestește cum generalul Florian Coldea, adjunctul șefului SRI, i-a cerut să „aranjeze” un dosar astfel încât Ovidiu Tender să nu facă pușcărie pentru că „din rațiuni de securitate națională” trebuie să deruleze „anumite contracte” prin firma SC Prospecțiuni SA.FOTO: tolo.ro
 

Dinu ZARĂ Copyright © 2009 - 2015. Vizitează şi Dinu ZARĂ - FotoBLOG şi Suceava: Presa Online