Fals în declarații - Crap Iulian Ioan, comisar șef Poliția Municipiului Rădăuți

Agenţia Naţională de Integritate, în baza prevederilor Legii nr. 144/2007, republicată, a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, în vederea efectuării de cercetări cu privire la săvârșirea de către domnul CRAP IULIAN IOAN, Comisar Șef în cadrul Poliției Municipiului Rădăuți, a infracţiunii de fals în declarații, prevăzută şi pedepsită de art. 292 din Codul Penal.

Agenția s-a sesizat din oficiu, în conformitate cu prevederile legale, cu privire la averea dobândită de către domnul CRAP IULIAN IOAN, în calitate de Comisar Șef în cadrul Poliției Municipiului Rădăuți.

Procedura de înştiinţare a fost îndeplinită în conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007, republicată, domnul CRAP IULIAN IOAN fiind informat despre declanşarea procedurii de verificare, precum şi cu privire la drepturile sale de a lua cunoştinţă de actele şi lucrările dosarului, de a fi asistat sau reprezentat de avocat şi de a prezenta orice elemente justificative pe care le consideră necesare.

În urma verificărilor, s-a constatat faptul că datele înscrise în declarațiile de avere depuse în anii 2005, 2007 și 2008 de către domnul CRAP IULIAN IOAN sunt incomplete și inexacte, după cum urmează:

- în declarația de avere depusă în anul 2005:

• a menționat faptul că deține 0,18 ha teren intravilan în Comuna Ștefănești, în realitate, terenul având o suprafață de 0,156 ha;

• a menționat un teren în suprafață de 7,00 ha în Comuna Ștefănești, din categoria ”alte terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil”, însă, din documentele solicitate instituțiilor competente, a rezultat faptul că domnul CRAP IULIAN IOAN a achiziționat 3,46 ha teren extravilan din categoria ”pășune”;

• a menționat un teren în suprafață de 0,6 ha în Comuna Șcheia, din categoria ”alte terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil”, în fapt, suprafața reală a terenului fiind de 0,5 ha;

• la rubrica ”bunuri mobile” nu a menționat un autoturism marca Volskwagen Passat (bun ce apare menționat în declarația de avere din 2004). Autoturismul nu apare nici la rubrica ”Bunuri mobile înstrăinate în ultimele 12 luni”.

- în declarația de avere depusă în anul 2007:

• a menționat că deține 11,5 ha teren agricol în Comuna Ștefănești, însă, din contractele de vânzare-cumpărare, a rezultat faptul că acesta deține un teren arabil în suprafață de 13,42 ha;

• a menționat un teren în suprafață de 8,5 ha în Comuna Ștefănești, din categoria ”alte terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil”, însă, din documentele solicitate instituțiilor competente, a rezultat faptul că domnul CRAP IULIAN IOAN a achiziționat 6,03 ha teren extravilan din categoria ”pășune”;

• a menționat un teren în suprafață de 0,3 ha în localitatea Voroneț, dobândit în anul 2006, în realitate, acesta fiind dobândit în anul 2004, motiv pentru care acesta trebuia menționat și în declarația de avere depusă în anul 2005;

• nu a menționat spațiile de producție, în suprafață de 1.800 mp din Comuna Ștefănești;

• a menționat în mod eronat venituri ale titularului din salariu, în cuantum de 51.113 lei, și ale soției, în cuantum de 9.439 lei, față de suma reală obținută, de 73.207 lei, venituri din salarii ale titularului, respectiv, 13.410 lei, venituri din salarii ale soției acestuia.

- în declarația de avere depusă în anul 2008:

• a menționat că deține 25,00 ha teren agricol în Comuna Ștefănești, însă, în realitate, acesta deține un teren arabil în suprafață de 28,55 ha;

• nu a menționat un teren în suprafață de 0,64 ha, situat în intravilanul Comunei Ștefănești;

• nu a menționat un imobil cu destinația de magazin alimentar, în suprafață de 98 mp, situat în Comuna Șcheia;

• a menționat în mod eronat venituri ale titularului din salariu, în cuantum de 46,032 lei, și ale soției, în cuantum de 17.361 lei, față de suma reală obținută de 19.503 lei, venituri din salarii ale titularului, respectiv, 33.052 lei, venituri din salarii ale soției acestuia.

În toate declarațiile de avere, persoana verificată nu a menționat terenul în suprafață de 100 mp, situat în intravilanul Comunei Șcheia, în prezent, terenul figurând în intravilanul Municipiului Suceava.

Având în vedere faptul că aspectele menţionate anterior constituie indicii temeinice privind săvârşirea de către domnul CRAP IULIAN IOAN a infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută şi pedepsită de art. 292, Cod Penal, asupra căreia doar organele judiciare au competenţa de a se pronunţa, s-a dispus sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava.

Activitatea de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcţiilor ori demnităţilor publice, după caz, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor este supusă controlului judecătoresc. Agenţia îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, imparţialităţii, independenţei, celerităţii, dreptului la apărare şi bunei administrări.

Verificările au fost suspendate până la soluționarea cauzei de către organul judiciar.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE, 9 decembrie 2009

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii