Incompatibilitate - MAFTEI NICOLAE, Director coordonator adjunct la Direcția Județeană de Statistică Suceava

Actul de constatare a stării de incompatibilitate a domnului MAFTEI NICOLAE, Director coordonator adjunct la Direcția Județeană de Statistică Suceava, emis de către Agenția Națională de Integritate la data de 11.01.2010, a rămas definitiv și irevocabil, potrivit prevederilor art. 50, alin. (3) din Legea nr. 144/2007, republicată.

Curtea de Apel Suceava a comunicat Agenţiei faptul că domnul MAFTEI NICOLAE nu a contestat în termenul legal, la instanţa competentă de Contencios Administrativ şi Fiscal, actul prin care Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate a acestuia.

„În termen de 15 zile de la data comunicării actului de constatare a conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate, persoana verificată poate face contestaţie la curtea de apel, secţia de contencios administrativ şi fiscal, în a cărei circumscripţie locuieşte”, potrivit art. 48, alin. (2) din actul normativ menționat anterior.

Precizăm că, la data de 11.01.2010, Agenția a constatat faptul că domnul MAFTEI NICOLAE s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 05.06.2009-31.08.2009, întrucât acesta a deţinut simultan atât funcţia de Director coordonator adjunct la Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, cât şi cea de administrator la S.C. ELTOP MOD S.R.L.

Conform prevederilor legale, „fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate constituie temei pentru eliberarea din funcţie sau, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective”.

Incompatibilităţile privind demnităţile publice şi funcţiile publice sunt cele reglementate de Constituţie, de legea aplicabilă autorităţii sau instituţiei publice în care persoanele ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică îşi desfăşoară activitatea, precum şi de dispozițiile Legii nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Actul de constatare rămas definitiv, prin care s-a constatat starea de incompatibilitate a domnului MAFTEI NICOLAE, Director coordonator adjunct la Direcția Județeană de Statistică Suceava, se regăsește pe pagina de Internet a Agenției (www.integritate.eu), la secțiunea „ACTE DE CONSTATARE”.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE, 23 martie 2010

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii