Listele candidaţilor pentru consiliile facultăţilor din cadrul USV

Listele cadrelor didactice care vor candida pentru funcţii de membri în consiliile facultăţilor din cadrul Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava a fost publicată pe pagina de internet a instituţiei.

Potrivit metodologiei de alegeri, componenţa membrilor Consiliului facultăţii este de cel mult 75% cadre didactice şi de cercetare şi, respectiv, cel puţin 25% studenţi. Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare în Consiliul facultăţii sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare în facultate, iar reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către studenţii facultăţii.

Alegerile pentru consiliile facultăţilor vor avea loc la 1 februarie 2012.


FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

1 Benedek Florian
2 Ghervan Petru
3 Leuciuc Florin-Valentin
4 Rata Elena


FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ

1 Amariei Sonia
2 Constantinescu Gabriela Cristina
3 Hretcanu Cristina Elena
4 Leahu Ana
5 Poroch Seritan Maria
6 Vasilache Violeta


FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR

1 Bobric Elena Crenguţa
2 Coca Eugen
3 Danubianu Mirela
4 Dimian Mihai
5 Filote Constantin
6 Găitan Vasile Gheorghiţă
7 Irimia Daniela
8 Milici Dan Laurenţiu
9 Pentiuc Radu Dumitru
10 Pentiuc Ştefan Gheorghe
11 Popa Cezar Dumitru
12 Popa Valentin
13 Potorac Alin Dan
14 Raţă Mihai
15 Turcu Cristina Elena
16 Turcu Octavian Cornel


FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ MECATRONICĂ ŞI MANAGEMENT

1 Alaci Stelian
2 Amarandei Dumitru
3 Băncescu Nicolae
4 Cerlincă Delia Aurora
5 Ciornei Florina Carmen
6 Cobzaru Petru
7 Dulucheanu Constantin
8 Frunză Gheorghe
9 Ionescu Romeo
10 Irimescu Luminiţa
11 Mironeasa Costel
12 Muscă Ilie
13 Potorac Alexandru
14 Severin Lucian


FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE

1 Băişanu Ştefan Alexandru
2 Budui Vasile
3 Dascălu Dan
4 Demciuc Vasile
5 Efros Vasile
6 Epure Violeta Anca
7 Gafiţa Vlad
8 Guliciuc Viorel
9 Mândrescu Marcel
10 Mihăilă Dumitru
11 Mitric Olimpia
12 Pintescu Florin
13 Popescu Liviu
14 Popoveniuc Bogdan
15 Sabol Harieta


FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

1 Bilauca Monica
2 Boca Mariana
3 Buzincu Aurel
4 Cărcăle Victor
5 Constantinescu Albumiţa-Muguraş
6 Corjan Ionel
7 Costin Claudia
8 Curelariu Valentina-Romica
9 Diaconescu Alexandru
10 Dimian Raluca
11 Fînaru Sabina
12 Ilincan Vasile
13 Manolache Simona-Aida
14 Măciucă Gina
15 Oprea-Gancevici Olga
16 Pînzariu Cătălina
17 Rangu Gabriela
18 Steiciuc Elena-Brânduşa
19 Turcu Luminiţa


FACULTATEA DE SILVICULTURĂ

1 Avăcăriţei Daniel
2 Bouriaud Laura Gianina
3 Clinovschi Florin
4 Dănilă Gabriel
5 Drăgoi Marian
6 Horodnic Sergiu Andrei
7 Iacobescu Ovidiu
8 Palaghianu Ciprian


FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

1 Albu Angela
2 Bîrsan Mihaela
3 Boghean Florin
4 Chasovschi Carmen
5 Cibotariu Irina Ştefana
6 Drelciuc Simona
7 Florea Dumitriţa
8 Ghiuţă Ovidiu
9 Hlaciuc Elena
10 Holban Nina
11 Ichim Cristinel
12 Ignătescu Camelia
13 Leuciuc Eugenia - Gabriela
14 Lupan Mariana
15 Lupu Valeriu
16 Mihalciuc Camelia Cătălina
17 Morariu Alunica
18 Năstase Carmen
19 Prelipcean Gabriela
20 Stanciu Pavel
21 Şuşu Ştefăniţă


FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

1 Clipa Otilia
2 Ignat Aurora-Adina
3 Ignătescu Otilia


Structura Consiliilor Facultăţilor din Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava în funcţie de numărul de reprezentanţi ai cadrelor didactice şi ai studenţilor pentru mandatul 2012 – 2016


Nr.
crt.
Facultatea
Nr. total al membrilor în Consiliul Facultăţii, din care:
Cadre
didactice
şi de
cercetare
Studenţi
1.
Educaţie Fizică şi Sport
5
3
2
2.
Inginerie Alimentară
7
5
2
3.
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
19
14
5
4.
Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management
11
8
3
5.
Istorie şi Geografie
15
11
4
6.
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării
21
15
6
7.
Silvicultură
11
8
3
8.
Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică
25
18
7
9.
Ştiinţe ale Educaţiei
5
3
2Decani şi prodecani ai facultăţilor din cadrul Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava pentru mandatul 2012 – 2016


Nr.
crt.
Facultatea
Decani
Număr maxim Prodecani
1.
Educaţie Fizică şi Sport
1
1
2.
Inginerie Alimentară
1
3
3.
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
1
3
4.
Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management
1
2
5.
Istorie şi Geografie
1
3
6.
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării
1
3
7.
Silvicultură
1
2
8.
Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică
1
4
9.
Ştiinţe ale Educaţiei
1
2

TOTAL
9
23Structura domeniilor de doctorat din Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava pentru mandatul 2012 – 2016

Nr.
crt.
Domeniul de Doctorat
Numărul conducătorilor de doctorat
Nr.
Studenţi –
Doctoranzi
1.
Ingineria materialelor
1
13
2.
Calculatoare şi tehnologia informaţiei
3
19
3.
Inginerie electrică
1
12
4.
Inginerie electronică şi telecomunicaţii
2
18
5.
Inginerie mecanică
3
17
6.
Inginerie industrială
1
3
7.
Filosofie
2
8
8.
Geografie
4
10
9.
Istorie
4
50
10.
Filologie
8
81
11.
Silvicultură
4
25
12.
Administrarea afacerilor
1
3
13.
Contabilitate
1
5
14.
Economie
3
12

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii