Oraşele inventate de PSD aruncă judeţul Suceava pe ultimele locuri la condiţii de viaţă în mediul urban din România

Recensământul de anul trecut confirmă că cei mai mulţi dintre orăşenii din judeţul Suceava trăiesc ca la ţară. Cele opt comune transformate în oraşe printr-o lege publicată în Monitorul Oficial în aprilie 2004 au aruncat judeţul Suceava pe ultimele locuri din ţară în funcţie de condiţiile de viaţă din mediul urban.

Rezultatele publicate de Institutul Naţional de Statistică cu privire la condiţiile de viaţă iau în calcul şase indicatori: racordarea locuinţelor la alimentare cu apă potabilă, canalizare, energie electrică şi dotarea locuinţelor cu bucătărie, baie şi sistem centralizat de încălzire, de la o reţea de termoficare sau centrală proprie.

Judeţul Suceava ocupă penultimul loc în ce priveşte ponderea locuinţelor care sunt alimentate cu apă potabilă din mediul urban, mai slab fiind situat doar judeţul Botoşani. Judeţul nostru se află pe penultimul loc şi în cazul racordării la canalizare a locuinţelor din mediul ruban. În acest caz, ultima poziţie este ocupată de judeţul Olt.
La coada clasamentului ne aflăm şi în cazul ponderii locuinţelor dotate cu baie din mediul urban. Judeţul Suceava se află din acest punct de vedere pe locul 38, depăşind doar judeţele Olt, Vaslui, Călăraşi şi Ialomiţa.

Iată situaţia statistică cu privire la condiţiile de trai din municipiile şi oraşele din judeţul Suceava ponderea din total:


Alimentare cu apă în locuinţă - % din total

Instalaţie de canalizare în locuinţă - % din total
Suceava 94,7
Suceava 93,9
Fălticeni 92,4
Fălticeni 88,9
Rădăuţi 85,9
Rădăuţi 84,1
Gura Humorului 85,6
Vatra Dornei 82,2
Vatra Dornei 85,2
Gura Humorului 82,2
Câmpulung Moldovenesc 80,9
Câmpulung Moldovenesc 78,4
Broşteni 74,2
Broşteni 71,0
Siret 71,5
Siret 67,9
Vicovu de Sus 60,2
Solca 57,5
Solca 57,6
Vicovu de Sus 55,1
Cajvana 50,3
Frasin 45,9
Frasin 48,0
Cajvana 41,7
Salcea 38,4
Milişăuţi 39,7
Milişăuţi 38,2
Salcea 36,7
Dolhasca 24,4
Dolhasca 21,3
Liteni 18,3
Liteni 16,7Instalaţie electrică - % din total

Încălzire centrală - % din total
Fălticeni 99,5
Suceava 91,3
Cajvana 98,9
Rădăuţi 70,9
Broşteni 98,7
Fălticeni 67,0
Siret 98,5
Gura Humorului 51,6
Solca 98,2
Siret 42,3
Câmpulung Moldovenesc 98,0
Vatra Dornei 38,2
Suceava 97,8
Câmpulung Moldovenesc 19,7
Salcea 97,5
Salcea 19,3
Vicovu de Sus 97,3
Dolhasca 11,8
Rădăuţi 96,7
Frasin 11,8
Milişăuţi 96,0
Vicovu de Sus 8,8
Gura Humorului 94,9
Milişăuţi 7,9
Liteni 94,9
Cajvana 7,1
Vatra Dornei 94,1
Broşteni 6,2
Dolhasca 89,0
Solca 4,2
Frasin 86,5
Liteni 2,7Bucătărie în locuinţă - % din total

Baie în locuinţă - % din total
Fălticeni 95,8
Suceava 93,1
Suceava 94,8
Fălticeni 87,7
Broşteni 94,8
Rădăuţi 83,4
Vatra Dornei 93,2
Gura Humorului 79,5
Rădăuţi 92,6
Vatra Dornei 76,8
Câmpulung Moldovenesc 92,4
Câmpulung Moldovenesc 75,4
Siret 89,8
Siret 69,3
Gura Humorului 89,1
Broşteni 64,5
Cajvana 86,4
Cajvana 47,4
Solca 85,2
Solca 46,8
Liteni 82,5
Vicovu de Sus 42,4
Salcea 76,9
Dolhasca 41,6
Dolhasca 76,0
Frasin 41,6
Frasin 76,0
Milişăuţi 39,4
Vicovu de Sus 71,4
Salcea 34,1
Milişăuţi 67,2
Liteni 15,8


Situaţia comparativă a condiţiilor de viaţă în mediul urban la nivel naţional: 


Alimentare cu apă în locuinţă - % din total

Instalaţie de canalizare în locuinţă - % din total
Braşov 96,9
Mun. Bucureşti 96,6
Mun. Bucureşti 96,8
Cluj 96,4
Cluj 96,8
Timiş 95,3
Timiş 95,4
Braşov 95,1
Constanţa 95,3
Constanţa 94,6
Hunedoara 94,9
Bistriţa-Năsăud 94,6
Bistriţa-Năsăud 94,8
Iaşi 94,2
Iaşi 94,3
Hunedoara 93,7
Bihor 93,8
Bihor 92,6
Galaţi 93,7
Caraş-Severin 92,5
Harghita 93,4
Galaţi 92,3
Caraş-Severin 93,2
Sălaj 92,3
Prahova 93,0
Prahova 92,1
Argeş 92,7
Harghita 91,8
Sălaj 92,3
Sibiu 91,4
Sibiu 92,3
Covasna 91,1
Covasna 92,0
Neamţ 91,0
Neamţ 91,8
Mureş 90,9
Bacău 91,6
Argeş 90,7
Mureş 90,9
Bacău 90,0
Arad 89,9
Dâmboviţa 89,8
Dâmboviţa 89,8
Dolj 88,8
Alba 89,4
Ilfov 88,4
Ilfov 89,1
Mehedinţi 88,2
Dolj 88,8
Satu Mare 88,0
Satu Mare 88,7
Vrancea 87,4
Vrancea 88,6
Alba 87,3
Mehedinţi 88,2
Arad 87,2
Brăila 87,8
Buzău 86,5
Tulcea 87,2
Brăila 85,9
Buzău 86,5
Maramureş 85,5
Maramureş 85,5
Gorj 84,3
Vâlcea 85,0
Vâlcea 83,6
Gorj 84,5
Tulcea 83,3
Teleorman 82,7
Giurgiu 81,7
Vaslui 82,5
Teleorman 80,8
Giurgiu 81,7
Călăraşi 80,8
Olt 81,2
Ialomiţa 80,4
Călăraşi 80,8
Vaslui 79,7
Ialomiţa 80,4
Botoşani 77,7
Suceava 79,5
Suceava 77,4
Botoşani 79,4
Olt 76,9Instalaţie electrică - % din total

Încălzire centrală - % din total
Sălaj 99,8
Mun. Bucureşti 91,3
Dolj 99,5
Iaşi 88,1
Mureş 99,4
Cluj 84,4
Prahova 99,2
Galaţi 82,5
Brăila 99,2
Argeş 80,9
Iaşi 99,1
Timiş 79,7
Mehedinţi 98,9
Braşov 79,5
Argeş 98,8
Constanţa 77,5
Ilfov 98,8
Bacău 76,5
Giurgiu 98,8
Bistriţa-Năsăud 75,1
Braşov 98,5
Sălaj 74,1
Cluj 98,5
Bihor 72,6
Bacău 98,5
Prahova 72,4
Bistriţa-Năsăud 98,4
Dolj 72,2
Olt 98,4
Harghita 71,7
Timiş 98,3
Neamţ 71,6
Buzău 98,3
Mureş 70,9
Arad 98,2
Ilfov 70,8
Mun. Bucureşti 98,1
Covasna 70,5
Bihor 98,1
Sibiu 69,9
Dâmboviţa 98,0
Vrancea 66,7
Alba 98,0
Buzău 66,6
Tulcea 98,0
Vâlcea 65,8
Gorj 98,0
Brăila 65,4
Hunedoara 97,9
Arad 64,0
Covasna 97,9
Alba 63,1
Galaţi 97,8
Botoşani 62,6
Neamţ 97,8
Dâmboviţa 61,6
Constanţa 97,7
Mehedinţi 61,4
Călăraşi 97,7
Satu Mare 59,3
Harghita 97,6
Gorj 59,3
Vâlcea 97,4
Hunedoara 58,5
Vrancea 97,2
Vaslui 57,1
Botoşani 97,1
Suceava 56,8
Vaslui 97,0
Giurgiu 56,6
Suceava 96,9
Tulcea 53,7
Teleorman 96,7
Călăraşi 53,4
Ialomiţa 96,5
Ialomiţa 53,0
Caraş-Severin 96,3
Olt 52,9
Sibiu 96,3
Caraş-Severin 52,4
Satu Mare 96,3
Maramureş 51,0
Maramureş 95,3
Teleorman 48,2Bucătărie în locuinţă - % din total

Baie în locuinţă - % din total
Mun. Bucureşti 96,2
Mun. Bucureşti 95,2
Bihor 96,2
Cluj 95,0
Cluj 96,1
Braşov 92,5
Bistriţa-Năsăud 96,1
Timiş 92,1
Timiş 95,7
Bistriţa-Năsăud 92,1
Covasna 95,5
Constanţa 92,0
Harghita 95,4
Hunedoara 91,2
Ilfov 95,4
Bihor 90,9
Mureş 95,3
Iaşi 90,3
Neamţ 95,2
Sălaj 89,9
Prahova 94,7
Harghita 89,6
Sălaj 94,7
Argeş 89,6
Braşov 94,6
Galaţi 89,4
Satu Mare 94,6
Neamţ 89,2
Iaşi 94,5
Covasna 88,8
Argeş 94,4
Mureş 88,6
Hunedoara 94,1
Caraş-Severin 88,3
Constanţa 94,0
Sibiu 88,3
Bacău 93,4
Prahova 87,7
Caraş-Severin 93,2
Satu Mare 86,9
Arad 93,0
Bacău 86,6
Sibiu 92,8
Dâmboviţa 86,1
Giurgiu 92,6
Ilfov 84,6
Galaţi 92,5
Alba 84,5
Brăila 92,1
Vrancea 84,4
Alba 92,0
Mehedinţi 84,4
Buzău 91,8
Arad 84,2
Dâmboviţa 91,5
Dolj 83,7
Vrancea 91,2
Gorj 81,5
Călăraşi 91,0
Vâlcea 81,3
Dolj 90,6
Maramureş 81,0
Suceava 90,6
Brăila 80,2
Maramureş 90,3
Buzău 79,4
Teleorman 90,3
Teleorman 79,4
Vaslui 89,5
Tulcea 79,0
Ialomiţa 89,3
Giurgiu 76,3
Botoşani 89,1
Botoşani 76,3
Vâlcea 88,3
Suceava 75,4
Olt 88,3
Olt 75,1
Gorj 88,0
Vaslui 74,7
Mehedinţi 87,8
Călăraşi 74,1
Tulcea 86,8
Ialomiţa 74,1

Trimiteți un comentariu

5 Comentarii

 1. Da si marmota invelea ciocolata.Eu zic ca judetul Suceava a fost aruncat pe ultimele locuri si datorita lui Iliescu,datorita minerilor si datorita
  cartuselor gasite la Nastase acasa precum si datorita robotului Curiosity
  care a gasit pe marte un pantof de-al lui Geoana.Eu cred aceste conditii de viata precare in judet se datoreaza si guvernelor care au pastorit Romania din 2004 si mai ales lui Basescu care a fost conducatorul de iure si facto al tarii implicit al Sucevei.

  RăspundețiȘtergere
 2. Intradevar, nici nu a adus Flutur bani in judetul asta.
  Ati uitat ca la un moment dat cei mai multi bani ajungeau in judetul nostru?

  RăspundețiȘtergere
 3. As da o replica solida la cele spuse de tine dar din pacate nu pot vorbi acum de domnul Flutur deoarece se afla in fata unei dureri nemasurate.II doresc sincere condoleante.

  RăspundețiȘtergere
 4. Nu stiu daca din cauza oraselor inventate peste noapte traim in mizerie , poluare, la un loc cu haitele de caini , cu buncare mereu pline si ingropate in gunoale din jurul lor. Cred ca nu avem gospodari in fruntea oarasului. Daca s-ar dori sa fie un oras carat , s-ar putea. Oare mai sunt multe orase in tara aceasta fara trotuare (pentru ca la noi acestea sunt pe post de parcare ), fara apa calda pe vreme de canicula ?

  RăspundețiȘtergere
 5. Eroare de tipar: "doatrea locuinţelor cu bucătărie" :)

  RăspundețiȘtergere