Leonard Bibirig şi-a falsificat declaraţia de avere

"Fapta persoanelor care, cu intenţie, depun declaraţii de avere sau declaraţii de interese care nu corespund adevărului constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal" - art. 28 din Legea 176/2010.

Pedeapsa prevăzută în Codului Penal pentru falsul în declaraţii este închisoarea de la trei luni la doi ani sau amendă.

De când a devenit antrenor principal al echipei de handbal CSU Suceava, Leonard Bibirig nu şi-a declarat niciodată veniturile pe care le-a încasat de la echipă. Conform unor surse s-ar părea că Bibirig ridică cam 10.000 de lei pe lună de la casieria clubului de handbal. Mult, puțin, nu știu. Probabil că Leonard Bibirig este plătit şi pentru activitatea de antrenor principal al lotului naţional de tineret masculin al Federaţiei Române de Handbal. Salariul de la FRH nu știu la cât ar putea ajunge.

În schimb, dacă ar fi să ne luăm după declaraţiile de avere, singurul venit realizat de Bibirig în ultimii ani a fost salariul de ofiţer de poliţie încadrat la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava. Adică puţin peste 2.000 de lei pe lună.

Bibirig nu şi-a declarat veniturile de la clubul de handbal deşi chiar deasupra semnăturii de pe declaraţia de avere se află următorul avertisment: "Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate".

Ia să vedem ce părere are Agenţia Naţională de Integritate de treaba asta.

Declaraţia de avere din 2012:

Leonard Bibirig, declaraţie de avere 2012 Leonard Bibirig, declaraţie de avere 2012 Leonard Bibirig, declaraţie de avere 2012 Leonard Bibirig, declaraţie de avere 2012

Declaraţia de avere din 2010:

Leonard Bibirig, declaraţie de avere 2010 Leonard Bibirig, declaraţie de avere 2010 Leonard Bibirig, declaraţie de avere 2010 Leonard Bibirig, declaraţie de avere 2010

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii