incompatibilitate - ROMEO ADRIAN RĂUȚU, funcționar public Primăria Rădăuți

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui ROMEO ADRIAN RĂUȚU, funcționar public în cadrul Primăriei Municipiului Rădăuți, Jud. Suceava - Direcția Poliția Locală, întrucât, pe lângă funcția publică deținută în cadrul primăriei, a ocupat, în perioada04 octombrie 2012 - 18 februarie 2013, și funcția de Director general al S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți, încălcând, astfel, dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/ 2003, potrivit cărora „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, în cadrul […]societăţilor comerciale […]”.

ROMEO ADRIAN RĂUȚU a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 20 septembrie 2013

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii