Avere nejustificată - ILIEȘI TOADER, funcționar public cu statut special

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, existenţa unei diferenţe nejustificate, în cuantum de 155.216,61 Lei (aprox. 42.862,34 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de către ILIEȘI TOADER, agent șef în cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Suceava, Punct de Frontieră Siret,împreună cu familia.

În perioada 2004 – decembrie 2010, ILIEȘI TOADER a realizat venituri salariale în cuantum de 358.882 Lei, iar modificările patrimoniale intervenite în aceeași perioadă au fost în cuantum de 514.098,61 Lei, rezultând o diferență nejustificată de 155.216,61 Lei (aprox. 42.862,34 Euro).

ILIEȘI TOADER a deținut funcția publică în perioada 02 februarie 2004 - 04 februarie 2011.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a dispus sesizarea Comisiei de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Iași, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către ILIEȘI TOADER în perioada exercitării funcţiei publice.

ILIEȘI TOADER a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 13 februarie 2014

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii