Avere nejustificată - LUPU FLORIN CONSTANTIN, agent șef în cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Suceava

Agenția Națională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate, în cuantum de 206.618 Lei (aprox. 58.866 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de către LUPU FLORIN CONSTANTIN, agent șef în cadrul Serviciului Poliția de Frontieră Siret - Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Suceava.
În perioada 2004 - 2010, LUPU FLORIN CONSTANTIN a realizat venituri salariale în cuantum de 169.185 Lei, iar modificările patrimoniale intervenite în aceeași perioadă au fost în cuantum de 375.803 Lei, rezultând o diferență nejustificată de 206.618 Lei (aprox. 58.866 Euro).
Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a dispus sesizarea Comisiei de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Suceava în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către LUPU FLORIN CONSTANTIN în perioada exercitării funcției publice.
LUPU FLORIN CONSTANTIN a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii