incompatibilitate, conflict de interese administrativ - ANDROHOVICI MIHAI, consilier în cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Suceava

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate, precum și a conflictului de interese de natură administrativă, în cazul lui ANDROHOVICI MIHAI, consilier în cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Suceava.
 
1.        ANDROHOVICI MIHAI s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 iunie 2009 - 27 septembrie 2012, întrucât, simultan cu deținerea funcției publice de consilier în cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Suceava (și coordonator cu drept de semnătură în perioada 09 august 2010 - 10 decembrie 2010), a deținut și funcția de Președinte al Consiliului Director al Asociației Județene „Sportul pentru Toți” Suceava, încălcând, astfel, dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora [...] Funcţionarii publici [...] pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, [...] potrivit fişei postului”.
 
2.        De asemenea, acesta a încălcat și regimul juridic al conflictului de interese în materie administrativă, întrucât, în calitate de coordonator al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Suceava, a încheiat și semnat cu Asociația Județeană „Sportul pentru Toți” Suceava (asociație al cărei președintea fost în perioada 23 iunie 2009 - 27 septembrie 2012) contractual - cadru privind finanțarea acțiunilor / activităților din cadrul Programului „Sportul pentru toți”, încălcând, astfel, dispozițiile art. 79, alin. (1), lit. a) din Legea nr 161/2003, potrivit cărora Funcţionarul public este în conflict de interese dacă [...] este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane [...] juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial [...]”.
               
La data de 12 ianuarie 2009, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Suceava, reprezentată prin Androhovici Mihai, în calitate de Director executiv,a încheiat cu Asociația Județeană Sportul pentru Toți Suceava un protocol de parteneriat având ca obiect desfășurarea în parteneriat a Programului Sportul pentru toți” pe anul 2009, în vederea asigurării condițiilor pentru practicarea activităților fizice sportive de cât mai multe persoane în funcție de preferințe, nevoi și posibilități, în județul Suceava”. Ulterior acestui parteneriat, ANDROHOVICI MIHAI a fost ales Președintele ConsiliuluiDirector al Asociației Județene „Sportul pentru Toți” Suceava.
 
La data de 03 octombrie 2010, Asociația Județeană Sportul pentru Toți Suceava,al cărei președinte este ANDROHOVICI MIHAI, a încheiat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, reprezentată prin coordonator ANDROHOVICI MIHAI, un contract – cadru privind finanțarea acțiunilor / activităților din cadrul Programului „Sportul pentru toți”. În baza contractului – cadru încheiat, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret a repartizat Asociației Județene „Sportul pentru Toți” suma de 11.000 Lei.
 
La data de 27 februarie 2011, Asociația Județeană Sportul pentru Toți Suceava (în calitate de Beneficiar) a încheiat cu ANDROHOVICI MIHAI (în calitate de Organizator) un contract civil în baza căruia persoana evaluată a primit timp de 4 luni suma de 600 Euro/lună, obiectul acestuia fiind stabilirea cadrului între Beneficiar și Organizator în vederea asigurării sprijinului în ceea ce privește întocmirea documentației, organizarea și desfășurarea activităților fizice, culturale și educative extracurriculare ca manager regional al Proiectului IRIS PROJECT - INTERNATIONAL ROMA INTEGRATION THROUGH SPORT (JUST/2010/FRAC/AG1055), finanțat de către UISP - Settimo Cirrie Chivasso Italia.
 
Prin încheierea contractului civil cu Asociația Județeană „Sportul pentru Toți” Suceava, persoana evaluată a realizat venituri, în afara salariului de bază, obiectul contractului fiind în strânsă legătură cu atribuțiile din fișa postului, în sensul că obligația ce-i revenea în baza acestui contract s-a identificat cu atribuțiile din fișa postului.
 
Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. ANDROHOVICI MIHAI a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
 
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.
 
„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
 
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
 

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii