Incompatibilitate, conflict de interese administrativ - BĂDOI CARMEN, fost funcționar public

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate, precum și a conflictului de interese de natură administrativă, în cazul lui BĂDOI CARMEN, fost Director executiv - Direcția Economică în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Suceava (10 februarie 2011 - 10 mai 2013), respectiv consilier superior la Serviciul Financiar - Contabil din cadrul Consiliului Județean Suceava (10 mai - 15 noiembrie 2013).
 
 BĂDOI CARMEN s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 10 februarie 2011 - 15 noiembrie 2013, întrucât, simultan cu deținerea funcțiilor publice de Director executiv - Direcția Economică în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, respectiv consilier superior la Serviciul Financiar-Contabil din cadrul Consiliului Județean Suceava, a deținut și calitatea de expert contabil (10 februarie 2011 - prezent), calitate ce s-a aflat în legătură directă cu atribuțiile din fișele de post ale acesteia, încălcând, astfel, dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora [...] Funcţionarii publici [...] pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public [...] potrivit fişei postului”.
 
                De asemenea, aceasta a încălcat și regimul juridic al conflictului de interese în materie administrativă, prin semnarea și aprobarea ordonanțărilor de plată pentru societatea comercială al cărei asociat unic și administrator este soțul acesteia, valoarea totală a ordonanțărilor de plată fiind de 16.556,51 Lei, încălcând, astfel, dispozițiile art. 79, alin. (1), lit. a) și c) din Legea nr 161/2003, potrivit cărora Funcţionarul public este în conflict de interese dacă [...] este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial [...] interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice”.
               
Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. BĂDOI CARMEN a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
 
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.
 
„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
 
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
 

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii