Incompatibilitate - DRĂGAN ADRIAN SABIN, fost Director în cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Suceava

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui DRĂGAN ADRIAN SABIN, fost Director în cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Suceava.

DRĂGAN ADRIAN SABIN a încălcat regimul juridic al incompatibilităților întrucât, în perioada exercitării mandatului de Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Suceava, Spitalul Județean de Urgență Suceava (instituție subordonată Consiliului Județean Suceava) a achiziționat bioxid de carbon lichefiat de la societatea comercială în cadrul căreia, la momentul achiziționării, persoana evaluată deținea funcția de administrator și membru în consiliul de administrație al societății.

DRĂGAN ADRIAN SABIN a încălcat, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Consilierii județeni […] care au funcția de […] administrator, membru al consiliului de administraţie […] la societăţile comerciale cu capital privat […] nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte […]”.

                      Persoana  evaluată a deținut funcția de Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Suceava în perioada 21 iunie 2008 - 22 iunie 2012, iar funcția de administrator și membru în consiliul de administrație al societății comerciale, în perioada 27 aprilie 2010 - 29 ianuarie 2013. DRĂGAN ADRIAN SABIN deține funcția de Director al Inspectoratului Județean în Construcții Suceava începând cu data de 29 aprilie 2011.

Persoana  evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. DRĂGAN ADRIAN SABIN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.


Trimiteți un comentariu

0 Comentarii