Conflict de interese administrativ și penal - NICOLAE CHIRIAC, fost viceprimar al orașului Broșteni

Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă și penală în cazul lui NICOLAE CHIRIAC, fost viceprimar al orașului Broșteni (perioada 17 iunie 2009 - 13 iunie 2011) și fost consilier local (mandatul 2008 - 2012).

În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului local al Orașului Broșteni privind organizarea pășunatului în anul 2010 la nivelul Orașului Broșteni, în temeiul căreia a fost încheiat un contract de închiriere între Consiliul Local al Orașului Broșteni și Asociația Crescătorilor de Animale „Ciobănașul”, Broșteni (asociație în cadrul căreia deține calitatea de membru și președinte).

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, și art. 75, lit. a) și f) din Legea nr. 393/2004, precum și art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către NICOLAE CHIRIAC a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 28 noiembrie 2014

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii