Abateri financiar-contabile de 57,79 de milioane de lei, descoperite la ACET SA Suceava

Directorul ACET Suceava, Ștefan Groza, și președintele PSD al CJ Suceava, Ioan Cătălin Nechifor

Un control realizat de Camera de Conturi Suceava la SC ACET SA Suceava în perioada 03 noiembrie 2014 – 12 decembrie 2014 a evidenţiat abateri financiar-contabile de 57,79 de milioane de lei.

Principalele constatări:

Obiective urmărite Explicații succinte privind abaterea Suma estimată a abaterii
Elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget pe anul 2013, precum şi autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului propriu - bugetul de venituri şi cheltuieli întocmit pentru perioada 2009 - 2013 nu a fost prezentat, în vederea aprobării, organului deliberativ al administraţiei publice locale tutelare care exercită calitatea de acţionar majoritar;
Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare - menținerea eronată în soldul conturilor de active imobilizate a unor valori aferente investiției ”Reabilitare și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată din orașul Suceava, România” recepționată și
predată la UATM Suceava; bunurile de retur de natura terenurilor nu au fost înregistrate în evidența contabilă extrabilanțieră;
3.917.000 lei
Calitatea gestiunii economico-financiare - plusurile de inventar constatate în perioada 2009-2013, reprezentând bunuri aparținând patrimoniului public utilizate de operatorul S.C. ACET S.A. Suceava în activitatea de alimentare cu apă și canalizare nu s-au înregistrat în evidența contabilă extrabilanțieră; 53.873.000 lei
- sumele constituite pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă conform prevederilor legale nu s-au virat în contul de disponibilități al Fondului IID (Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare);
- nedeterminarea la stabilirea profitului impozabil pe perioada 2009 – 2013 a cheltuielilor nedeductibile cu pierderile de apă peste nivelul tehnic admisibil în rețeaua de distribuție. 1.532.000 lei

S-au dispus următoarele măsuri şi recomandări:
 • Respectarea prevederilor legale privind întocmirea și aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli; clarificarea competențelor privind avizarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli.
 • Clarificarea soldurilor conturilor de imobilizări corporale și necorporale în curs de execuție și înregistrarea tuturor operațiunilor ce se impun cu respectarea reglementărilor contabile.
 • Extinderea verificărilor la toate agențiile din subordinea operatorului S.C. ACET S.A. Suceava în vederea identificării bunurilor de retur primite prin concesionare/administrare neînregistrate în evidența contabilă, cu efectuarea demersurilor necesare privind întocmirea actelor adiționale la contractul de delegare și actualizarea inventarului bunurilor de retur pentru fiecare unitate administrativ teritorială.
 • Valorificarea rezultatelor inventarierii și înregistrarea în evidența contabilă extrabilanțieră a plusurilor de inventar reprezentând bunuri aparținând patrimoniului public utilizate de entitate în calitate de operator.
 • Efectuarea demersurilor privind predarea bunurilor aparținând unităților administrativ teritoriale către operator pe baza proceselor verbale de predare primire și întocmirea actelor adiționale la contractul de delegare cu actualizarea inventarului bunurilor de retur pentru fiecare unitate administrativ teritorială în parte.
 • Constituire fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenta financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi virarea sumelor constituite în contul de disponibilități al fondului, cu respectarea prevederilor legale și ale contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.
 • Stabilirea anuală a cotei de pierderi de apă din sistem calculată corespunzător şi justificată de starea tehnică a acestuia, şi prezentarea spre avizare către A.N.R.S.C., şi spre aprobare către AJAC.
 • Stabilirea pierderilor de apă realizate peste nivelul aprobat pentru anii 2009 –2013, potrivit reglementărilor legale, precum și a cheltuielilor aferente pierderilor de apă realizate peste nivelul aprobat pentru anii 2009 – 2013.
 • Determinarea profitului impozabil potrivit reglementărilor legale, având în vedere cheltuielile nedeductibile aferente pierderilor de apă peste nivelul normal aprobat.
 • Elaborarea unei strategii a controlului pierderilor de apă pe etapele din Regulament, din care să rezulte organizarea controlului şi analiza sistematică a pierderilor, dotarea cu echipamente pentru detectarea pierderilor; evaluarea continuă şi controlarea efortului pentru estimarea pierderilor.
 • Întocmirea bilanţului cantităţilor de apă prin determinarea mărimii pierderii de apă din sistem, prin măsurarea simultană a debitelor sau ca valori medii pe perioade de timp, cu ajutorul contoarelor de apă, pe tronsoane.

FOTO: svnews.ro

Trimiteți un comentariu

1 Comentarii

 1. Buna ziua,
  Sunt inca surprins cata coruptie exista la toate nivelele; incredibil cati bani s-au risipit. Am avut acces pe blogul dvs de la www.ziare100.ro/Suceava

  RăspundețiȘtergere