Conflict de interese administrativ - RUSU FILARET-MIRCEA, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei.

Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă și penală în cazul lui RUSU FILARET-MIRCEA, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei.

Rusu Filaret Mircea a luat parte la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, în urma căruia s-a decis încheierea contractului de închiriere a centralei termice și a unui încărcător frontal în vederea furnizării agentului termic pentru locuitorii din Strada Schitului de la S.C. REGNAFOR S.A. (societate în cadrul căreia RUSU FILARET-MIRCEA a deținut calitatea de administrator de la înființare, până la data de 16 septembrie 2008, iar fiul acestuia deține calitatea de administrator începând cu data de 01 septembrie 2008).

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, art. 75, lit. a) și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 26 martie 2015

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii