Conflict de interese administrativ - Roman Boca, consilier local Vatra Dornei

Agenția Naționalã de Integritate a constatat existența conflictului de interese de naturã administrativã în cazul lui Boca Roman, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, Jud. Suceava.

În perioada exercitãrii mandatului de consilier local 2008 - 2012, în calitate de membru în Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrãrilor publice, protecția mediului, protecția monumentelor istorice și de arhitecturã, persoana evaluatã a avizat favorabil aprobarea proiectului urbanistic de detaliu privind construirea unei policlinici (P.U.D. depus de cãtre S.C. DORNA MEDICAL S.R.L., al cãrei asociat unic și administrator este soția persoanei evaluate). Mai mult, acesta a votat adoptarea hotãrârii privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009 și a participat la dezbaterea și aprobarea proiectului de hotãrâre privind aprobarea P.U.D. construire policlinicã, proprietar S.C. DORNA MEDICAL S.R.L.

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și dispozițiile art. 75, lit. a) și c) si art. 77 din Legea nr. 393/2004.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat si de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii