Melen Vasile Viorel - conflict de interese administrativ şi penal

Agenția Naționalã de Integritate a constatat, în cazul lui MELEN VASILE VIOREL, fost Primar al Comunei Brodina, Jud. Suceava, încãlcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativã, precum și indicii privind posibila sãvârșire de cãtre acesta a infracțiunilor de conflict de interese și a celor asimilate faptelor de corupție, fiind sesizatã Direcția Naționalã Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava.
Valoarea totalã a contractelor semnate de cãtre MELEN VASILE VIOREL cu încãlcarea prevederilor legale referitoare la conflictul de interese este de 11.535.939,71 Lei (aprox. 2.6 milioane Euro), sumã finanțatã din bugetul de stat, bugetul local sau din fonduri europene nerambursabile.

MELEN VASILE VIOREL a semnat, în calitate de Primar al Comunei Brodina, Jud. Suceava, nouã contracte de lucrãri și servicii, precum și trei acorduri-cadru de servicii, încheiate între primãrie și S.C. FORESTBROD S.R.L., respectiv S.C. DARO FOREST S.R.L., precum și ordinele de platã prin care s-au efectuat plãți cãtre aceste societãți comerciale. MELEN VASILE VIOREL a fost administrator și asociat al celor douã societãți comerciale pânã în luna iunie 2012. De asemenea, soția persoanei evaluate a deținut calitãțile de asociat și administrator al S.C. FORESTBROD S.R.L. pânã la data de 19 iunie 2012, precum și pe cea de angajat cu contract individual de muncã în perioada 1 mai 2003 - 22 martie 2013.

De asemenea, acesta a semnat alte patru contracte de vânzare-cumpãrare, încheiate de Primãria Comunei Brodina cu soția și fiul persoanei evaluate, precum și cu S.C. FORESTBROD S.R.L. Mai mult, acesta a aprobat rapoartele care au stat la baza atribuirii a trei dintre contractele de lucrãri menționate anterior, contracte de finanțare din fonduri europene nerambursabile.

Astfel, MELEN VASILE VIOREL a avut posibilitatea sã anticipeze realizarea unui folos material pentru soția și fiul sãu, respectiv pentru S.C. FORESTBROD S.R.L. și S.C. DARO FOREST S.R.L., societãți la care acesta a deținut funcția de administrator și calitatea de asociat.

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 76, alin. 1) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificãrile și completãrile ulterioare. De asemenea, Agenția a identificat și indicii privind posibila sãvârșire a infracțiunii asimilate faptelor de corupție, prevãzute de art. 12 din Legea 78/2000, și a infracțiunii de conflict de interese, incriminate de art. 301 Cod penal, motiv pentru care a fost sesizatã Direcția Naționalã Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava.

Persoana evaluatã a fost informatã despre declanșarea procedurii de evaluare. MELEN VASILE VIOREL a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apãrare.

Agenția Naționalã de Integritate își exercitã atribuțiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidențialitãții, imparțialitãții, independenței operaționale, celeritãții, bunei administrãri, precum și al dreptului la apãrare.

AGENȚIA NAȚIONALÃ DE INTEGRITATE

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii