Licitații trucate la Consiliul Județean Suceava pentru prietenul lui Ponta, Sebastian Ghiță. Dosarul a ajuns la DNA

Corpul de Control al Ministerului Fondurilor Europene a identificat două licitații care ar fi fost trucate de Consiliul Județean Suceava în mandatul fostului președinte Cătălin Nechifor. Mai exact, în urma unui control s-a constatat că documentațiile ar fi fost întocmite „cu dedicație” pentru ca anumite firme apropiate deputatului Sebastian Ghiță, bun prieten cu fostul premier Victor Ponta, să fie singurele care îndeplinesc condițiile pentru participarea la licitație. Dosarul a fost înaintat Direcției Naționale Anticorupție. Am anexat mai jos raportul sinteză al Corpului de Control al Ministerului Fondurilor Europene.

Concluziile raportului misiunii de control a Serviciului Corp Control, Anticorupție și Integritate privind implementarea proiectelor e-guvernare Suceava (SMIS 48457 și 48451)

Obiectul controlului l-au reprezentat proiectele „Implementarea de soluții de e-guvernare la nivelul a 15 localități din județul Suceava I”, numit în continuare Suceava I, și „Implementarea de soluții de e-guvernare la nivelul a 15 localități din județul Suceava III”, numit în continuare Suceava III - coduri SMIS 48451, respectiv 48457.

Consiliul Județean Suceava a decis să depună, pentru 45 de localități, trei cereri de finanțare pentru grupuri de câte 15 localități. În urma procesului de evaluare realizat de Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI) din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), doar două din cele trei proiecte au fost aprobate.

Consiliul Județean Suceava, beneficiarul proiectului Suceava III, în valoare de 6.734.654 lei, și al proiectului Suceava I, în valoare de 6.626.464 lei, trebuia să achiziționeze o soluției informatică și componentente hardware necesare acesteia pentru a informatiza o serie de servicii oferite de primăriile din cele 30 de localități. Printre serviciile ce urmau a fi informatizate cu bani europeni se numărau: registrul agricol, serviciul de taxe și impozite locale, serviciul financiar și cel de contabilitate, resurse umane, management documente, componente de management proiecte etc.

CJ Suceava a organizat licitații pentru cele două proiecte și a desemnat câștigătoare două firme diferite, care au propus soluții tehnice de asemenea diferite.

  • Pentru proiectul Suceava III a fost desemnată câștigătoare firma SC Expert One Research SRL, cu un contract în valoare de 4.160.709 lei, fără TVA.
  • Pentru proiectul Suceava I a fost desemnată câștigătoare firma SC SIVECO România SRL cu un contract în valoare de 3.008.612 lei , fără TVA.

În urma verficărilor efectuate la fața locului locului în perioada 29 august - 2 septembrie 2016 echipa de control a constatat o serie de nereguli care ridică suspiciuni întemeiate privind procesul de atribuire a unui contract către firma SC Expert One Research SRL. De asemenea, s-a constatat faptul că beneficiarul a efectuat plățile către furnizorul SC Expert One Research SRL deși soluția informatică implementată de acesta nu funcționa în parametrii prevăzuți în contract.

Verificările au arătat faptul că soluțiile tehnice oferite de către cei doi câștigători ai licitațiilor erau necompatibile din punct de vedere tehnic, ceea ce ridică suspiciunea de „dedicare” a acestora. CJ Suceava nu a introdus în caietele de sarcini specificații tehnice similare, lucru care ar fi permis localităților din cele două proiecte să lucreze în același sistem sau să se conecteze la baze de date naționale.


Deficiențe majore constatate la cele 4 primării verificate aleatoriu:

Localitatea Udești - soluție implementată de SC Expert One Research SRL - nu se utilizează sistemul, la opt luni de la finalizarea contractului, iar conectarea și interfațarea cu sistemele externe nu a putut fi verificată.

Localitatea Fântâna Mare - soluție implementată de SC SIVECO România SRL - nu se utilizează sistemul informatic la zece luni de la finalizarea contractului și se folosește sistemul informatic anterior.

Localitatea Bogdănești - soluție implementată de SC SIVECO România SRL - nu se utilizează sistemul informatic achiziționat.

Localitatea Fălticeni - soluție implementată de SC Expert One Research SRL - sistemul nu este utilizat din cauza problemelor întâmpinate de către angajați.


Principalele concluzii ale controlului pe proiectul Suceava I

  • Verificările întârziate în urma unei Suspiciuni de Nereguli au favorizat beneficiarul CJ Suceava și contractorul SC SIVECO ROMANIA SRL.

În data de 05.04.2016, a fost ridicată o Suspiciune de Nereguli care presupunea verificarea a 23 de acte care făceau parte din contract. Demararea procedurilor de verificare, proceduri care legal trebuiesc demarate în termen de zece zile, au fost demarate după aproximativ 100 de zile. Verificarea efectivă s-a desfășurat la sediul OIPSI din cadrul MCSI și a durat o singură zi, cu tot cu redactare, avizări și aprobări. În raportul misiunii de control se menţionează că „Ţinând cont de volumul documentelor care trebuiau verificate, echipa Serviciului Corp Control, Anticorupție și Integritate consideră că această misiune nu se putea efectua într-o singură zi (28.07.2016), după care să se întocmească Proiect Notă de constatare (11 pagini), care să fie verificat, avizat, aprobat şi înregistrat pe 29.07.2016, existând suspiciunea de emitere a acestui act fără o bază reală.”

Principalele concluzii ale controlului pe proiectul Suceava III:

  • Necesitatea acestui sistem informatic a fost creată artificial 

Potrivit Raportului, „Angajații care ar fi trebuit să beneficieze de un sistem informatic novator, modern etc. folosesc în continuare programe achiziționate anterior, ceea ce duce la concluzia că necesitatea acestor noi achiziții a fost creată artificial”. De asemenea, raportul arată faptul că, din documentele analizate, „nu a rezultat finalizarea interconectării primăriilor cu instituțiile menționate în caietul de sarcini”. Aceeași concluzie este valabilă și pentru proiectul Suceava I.

  • Prestatorul SC Expert One Research SRL a fost avantajat prin includerea de către autoritatea contractantă în caietul de sarcini a unor cerințe care descurajau concurența

În cazul proiectului Suceava III, autoritatea contractantă a inclus în caietul de sarcini o serie de cerințe restrictive, care însă erau îndeplinite de către ofertantul SC Expert One Research SRL. Aceste cerințe restrictive nu se regăseau însă și în caietul de sarcini al Suceava I, proiect cu obiective similare cu acesta. „Considerăm că defalcarea atât de detaliată a cerinţelor de experienţă similară, cumulat cu certificările pentru un anumit tip de cunoştinţe pentru experţii cheie, certificări pentru care nu s-a cerut să fie emise de către o autoritate publică competentă sau de către un organism de drept public sau privat care respectă standarde europene de certificare, sunt de natură să restricţioneze concurenţa.” - afirmă raportul.

  • Prestatorul SC EXPERT ONE RESEARCH SRL a fost avantajat de către autoritatea contractantă prin acceptarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului 

CJ Suceava a încheiat contractul de prestări servicii cu SC EXPERT ONE RESEARCH SRL pe o perioadă de 305 zile. Contractul a suferit însă numeroase modificări prin nu mai puțin de 12 acte adiționale. Primul astfel de act reducea perioada de execuție de la 305 zile la 250 de zile pentru a se putea încadra în perioada de implementare a proiectului. Prin următoarele acte adiționale perioada de execuție a fost însă prelungită la 489 de zile. Această decizie “nu face decât să favorizeze ofertantul câștigător”, căruia i s-a creat astfel un avantaj față de ceilalți participanți la licitație.

  • Misiunile de verificare au fost efectuate superficial, în condițiile în care însuși prestatorul recunoștea că nu a îndeplinit condițiile contractuale.

În anul 2015 au fost efectuate două misiuni de verificare la fața locului - în martie 2015 și octombrie 2015 - de către același expert extern. Expertul desemnat de OIPSI din cadrul MCSI, cel care trebuia
să verifice dacă sistemele respective funcționau conform specificațiilor, la capitolul “Aspecte legate de TIC”, a făcut consemnări identice, probabil copiate prin metoda copy paste. Acesta nota faptul că
“platforma tehnică este excelent adaptată nevoilor proiectului implementat”. În realitate, chiar prestatorul menționa într-un document că sistemul nu a funcționat niciodată.

Concluzii finale:

Raportul constată faptul că „ofertarea de condiţii/elemente optime, prin documentele tehnicofinanciare prezentate la licitaţie, în scopul îndeplinirii cerinţelor caietului de sarcini, dar neîndeplinirea acestora în final (având concursul beneficiarului cât şi al OIPSI ) poate fi încadrată la secţiunea a 41-a „infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene” din L.78/2000, cu atât mai mult cu cât din start s-a creat o necesitate artificială, iar soluţiile tehnice diferă deşi se dorea o integrare a sistemelor informatice”.

Raportul complet întocmit de Serviciului Corp Control, Anticorupție și Integritate a fost înaintat Direcției Naționale Anticorupție.

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii