Plăți ilegale către Hexi Pharma descoperite la Spitalul Județean de un control al Curții de Conturi

Numeroase nereguli au fost descoperite de Camera de Conturi Suceava în urma unui control realizat în perioada 24 aprilie 2016 - 27 mai 2016 la Spitalul Județean de Urgențe „Sf. Ioan cel Nou” Suceava și care a vizat activitatea instituției pe anul 2015.

Inspectorii Camerei de Conturi au descoperit prejudicii în valoare de 65.000 de lei, abateri financiar-contabile de 72.000 de lei și venituri care nu au fost realizat în sumă de 188.000 de lei.

Printre neregulile din activitatea pe anul 2015, Camera de Conturi Suceava a constatat că șefii Spitalului Județean Suceava au plătit 72.000 de lei firmei Hexi Pharma C.O. SRL „pentru stocuri de materiale declarate necorespunzătoare calitativ (inutilizabile)”.

Camera de Conturi a impus conducerii Spitalului Județean să recupereze prejudiciul cauza prin plățile necuvenite către Hexi Pharma C.O. SRL.

Principalele constatări din raportul Camerei de Conturi Suceava:

Obiective urmărite Explicații succinte privind abaterea Suma estimată a abaterii
Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele stabilite de lege În anul 2015 nu s-au stabilit, evidenţiat şi înregistrat venituri din închirierea spaţiilor cu destinaţie comercială proprietate publică a Consiliului Județean Suceava. 1.000 lei
În evidența contabilă a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava sunt înregistrate debite provenind din perioada 2006 - 2015, care nu au fost recuperate, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale acordate persoanelor cărora le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane. 65.000 lei
Calitatea gestiunii economico-financiare Nu s-au respectat în toate cazurile prevederile legale și contractuale la efectuarea cheltuielilor de funcționare a Unității de Primire a Urgențelor, care face parte din structura organizatorică a entității, finanțate din fondurile bugetului de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății. 187.000 lei
Unitatea a efectuat angajamente legale, angajamente bugetare, ordonanţări şi plăţi pentru cheltuieli de capital de la titlul II – Bunuri şi servicii. 0
S-au constatat plăți necuvenite efectuate către SC Hexi Pharma C.O. SRL București pentru stocuri de materiale declarate necorespunzătoare calitativ (inutilizabile). 72.000 lei

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi:

Pentru înlăturarea deficienţelor constatate prin decizia emisă de directorul Camerei de Conturi Suceava s-au dispus următoarele măsuri şi recomandări:
  • Extinderea verificărilor la toate operaţiunile economico – financiare privind cheltuielile efectuate în structura UPU, solicitate la decontare din bugetul de stat respectiv din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, în baza contractului încheiat cu DSP Suceava. Stabilirea valorii fondurilor încasate necuvenit și virarea sumelor la Direcția de Sănătate Publică Suceava inclusiv a foloaselor nerealizate, precum și înregistrarea în evidența contabilă sintetică și analitică a operațiunilor ce decurg din realizarea măsurilor.
  • Respectarea prevederilor legale și contractuale privind stabilirea, înregistrarea, urmărirea și încasarea veniturilor din închirierea spațiilor proprietate publică a consiliului Județean Suceava.
  • Angajarea cheltuielilor bugetare, în limita creditelor bugetare aprobate, cu respectarea destinaţiei creditelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli definitiv aprobat şi a principiilor şi regulilor execuţiei bugetare.
  • Extinderea verificărilor privind stadiul executării silite pentru fiecare debitor, stabilirea debitelor prescrise ca urmare a neluării tuturor măsurilor legale de executare silită și a persoanelor responsabile, precum și recuperarea prejudiciilor produse și a foloaselor nerealizate. Înregistrarea în evidența contabilă sintetică și analitică a operațiunilor ce decurg din realizarea măsurilor.
  • Verificarea în totalitate a operațiunilor economico – financiare privind cheltuielile pentru bunuri și servicii acceptate la plată, plătite efectiv sau nu, stabilirea întinderii valorii prejudiciului reprezentând cheltuieli efectuate fără bază legală, inclusiv pentru achizițiile de dezinfectanți de la SC Hexi Pharma C.O. SRL București, ce nu mai pot fi utilizați de spital și recuperarea integrală a prejudiciilor și a foloaselor nerealizate. Înregistrarea în evidența contabilă sintetică și analitică a operațiunilor ce decurg din realizarea măsurilor.Trimiteți un comentariu

0 Comentarii