Elon Musk, Twitter și libertatea de exprimare

Într-o lume în care libertatea de exprimare a fost pusă între paranteze, ce propune Elon Musk devine un foarte interesant experiment. Doar el pare că are resursele, instrumentele, dar mai ales narcisismul să ignore, ba chiar să sfideze valul mainstream. Poate fi obstacolul din fața tăvălugului care ne împinge cu viteză spre 1984-ul lui Orwell.

Societatea pică acum testul privind ocrotirea libertății de exprimare pentru ideile cu care nu suntem de acord. Pare că am uitat complet temelia democrației:

„If there is any principle of the Constitution that more imperatively calls for attachment than any other, it is the principle of free thought - not free thought for those who agree with us but freedom for the thought that we hate”, spunea judecătorul Oliver Wendell Holmes Jr. într-o sentință din 1929.

Într-o traducere aproximativă: „Dacă există vreun principiu al Constituției care cere mai imperativ atașamentul decât oricare altul, acesta este principiul gândirii libere - nu gândirea liberă pentru cei care sunt de acord cu noi, ci libertatea pentru gândul pe care îl urâm”.

„Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine!“, spunea Ion Rațiu în 1990, tocmai pentru că vedem cu câtă ușurință poate fi pierdut un astfel de drept fundamental. 

Miliardarul Elon Musk a cumpărat Twitter din vădit narcisism și, bineînțeles, pentru potențialul de biznis, dar ce atrage atenția este faptul că promite libertate de exprimare: „The bird is freed”. În traducere, pasărea, adică Twitter, a fost eliberată. Un obiectiv greu de atins în aceste timpuri, dar necesar. Prea mult ne-am închis în bula propriilor opinii și prea ușor le dăm cancel celor care gândesc diferit față de noi. 

Întrebarea este dacă libertatea de expresie promisă nu va fi sacrificată pe altarul profitului sau vreunui compromis cu trecători actanți politici.

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii